Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 21 maj 2001

Axis varslar 75 personer

Personalstyrkan reduceras med cirka 15 procent samt minskning av antalet konsulter. Neddragningarna berör alla verksamhetsområden inom Axis.

Axis Communications kommer att genomföra ett åtgärdsprogram under andra kvartalet 2001 för att säkerställa bolagets mål om lönsamhet under året. De omstruktureringskostnader som programmet medför beräknas till cirka 20 MSEK och kommer att belasta andra kvartalet 2001. Besparingarna är beräknade utifrån vad som bedöms nödvändigt i nuläget och syftar också till att balansera eventuella effekter av den konjunkturavmattning som kan komma att påverka Axis försäljning i USA och i Europa. "Genom att minska våra kostnader med mer än 15 procent på årsbasis vill vi också säkerställa en fortsatt positiv utveckling av kassaflödet", säger Peter Ragnarsson, VD för Axis Communications i ett pressmeddelande.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1