Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 november 2006

Produkterna och kompetensen skall ge PartnerTech försprång

PartnerTech växer snabbt både organiskt och genom förvärven i Norge, Finland och England och resultatet förbättras i stadig takt. På mänga sätt är PartnerTech ett av de bolag som möter tuff konkurrens på den nordiska marknaden men det finns områden där PartnerTech står i särklass, menar VDn Mikael Jonsson.

På den nordiska marknaden för kontraktstillverkningen har man ibland tuffa fighter i kamp om kontrakten. I striden om de viktiga orderna så vinner inte alltid den som är billigast utan helhetslösningen med logistikfunktioner, utvecklingsresurser och kvalitetssäkrade tillverkningsmetoder spelar också in. Inom många produkter konkurrerar PartnerTech tillsammans med de övriga i jämna fighter men inom andra produktsegment står man enligt VDn Mikael Jonsson i särklass. Med anor från Facit där PartnerTech byggde upp sin stora kompetens inom elektromekanik står man idag i en alldeles speciell position på den nordiska marknaden. De viktiga Tomraorderna tillhör PartnerTechs systemverksamhet. Enligt Mikael Jonsson delas PartnerTechs omsättning i stora drag upp i hälften från kontraktstillverkning av små och medelstora produkter och hälften från de stora systemen. Vid en närmare titt på de olika verksamheterna är det främst produkterna som är den stora skillnaden i det verksamhetsträd som Mikael Jonsson visar från PartnerTechs presentationsmaterial. Senaste tiden har man vuxit starkt inom detta specialsegment, bland annat tack vare Tomras ökande order. I dagsläget är intäktssidan lika stor från PartnerTechs systemleveranser som från de övriga produkterna och med den ökningen man ser inom systemen så vill Mikael Jonsson påstå att man har något alldeles unikt att erbjuda sina kunder. Det förefaller vara storleken på produkter som skiljer de två linjerna från varandra men helt solklart är det inte vilken gren de olika produkterna hamnar på. "Det finns ingen tydlig gräns här emellan", säger Mikael Jonsson till evertiq. "Helt klart är dock att man har olika kompetensgrenar i de olika grenarna. Den specialistkompetens som man till exempel har inom mynthantering och annan elektromekanik gör att vi skiljer oss från våra kollegor i Sverige", säger Mikael Jonsson till evertiq. PartnerTech tittar även på marknader utanför Sverige. Genom de förvärv man genomfört i England, Norge och Finland så vill man åt nya marknader. "Vi tror att vårt koncept fungerar minst lika bra i dessa regioner som i Sverige", säger Mikael Jonsson till evertiq. Mikael Jonsson är inte främmande för ytterligare nyetableringar på nya marknader för PartnerTech men först skall organisation och verksamhet sätta sig i de nya marknader man nu etablerat sig på.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1