Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 22 november 2006

Telelogic ger stöd åt Switchcore

Telelogics produkter förbättrar kvaliteten och reducerar ledtiden för SwitchCore.

Telelogics produkter DOORS och Tau har hjälpt SwitchCore AB, som utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för växling av data-, tal- och videokommunikation inom och mellan nätverk, baserade på Ethernet; att förbättra sina kravhanteringsprocesser och produkter. Oberoende marknadsanalytiker rankar SwitchCore som världens snabbast växande leverantör inom marknaden för Gigabit Ethernetbaserade kretsar. Traditionellt har SwitchCore hanterat programvara och produktkravhantering genom att använda ordbehandling och kalkylprogram. Följaktligen har företaget haft begränsade uppföljningsmöjligheter mellan olika dokument och ingen möjlighet att kunna lokalisera krav- och testspecifikationer. Enligt Jens Hultman, System- och Mjukvaruansvarig på SwitchCore AB var den manuella hanteringen väldigt tidskrävande och kunde inte garantera att alla uppställda krav var inkluderade i slutprodukten. Som ett resultat av detta började företaget 2005 att utvärdera kravhanteringslösningar. Eftersom SwitchCore har lagt ut delar av tillverkningen till underleverantören Mindtree Consulting i Bangalore, Indien, som är ett internationellt IT-serviceföretag, krävdes en lösning som stödjer utdelad utveckling. Dessa utmaningar löstes efter det att man implementerat DOORS från Telelogic. DOORS är Telelogics marknadsledande lösningar för kravhantering som förbättrar kvaliteten genom att optimera kommunikation och samarbete. Genom att använda DOORS kan nu SwitchCore upprätthålla en spårbarhet mellan alla kravspecifikationsdokument. Baserat på att SwitchCore hade snabba framgångar med DOORS undersökte man andra lösningar från Telelogic och fann lösningar från produktfamiljen Tau. Tau automatiserar design och utveckling. "Med de verktyg som vi hade kunde vi inte validera det vi hade tillverkat, vilket kunde riskera produktkvaliteten," säger Hultman. I framtiden kommer SwitchCore att undersöka möjligheten att automatiskt generera en referensmodell från UML-specifikationerna. Många förbättringar har uppnåtts genom att implementera Telelogics lösningar. Med fullstädig spårbarhet från DOORS genom hela kravspecifikationsprocessen har SwitchCore höjt sin produktkvalitet och kan nu verifiera att all krav uppnåtts. Dessutom har DOORS praktiskt taget eliminerat den tid som man lade ned på att spåra olika kravversioner. Som ett resultat av att implementera Tau och dra nytta av det kraftfulla formella språk (UML) kan nu SwitchCore validera och simulera kod för att försäkra sig om att alla funktioner möter de krav som ställts innan produkten släpps på marknaden. "Vår investering i DOORS och Tau har minimerat risken för att en produkt inte ska leva upp till de krav som ställs på den, vilket är extremt kostsamt när så sker och självklart något vi vill undvika," säger Hultman. "Totalt sett är vår utvecklingsprocess både kortare och smidigare nu och vår personal har mer tid på att fokusera på värdeskapande aktiviteter. Till exempel har tillverkningstiden för vår nya produkt Xpeedium väsentligt förkortats genom att använda Telelogics produkter."
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2