Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 november 2006

Nutek beviljar 12 miljoner till Morphic

Morphic-koncernen har beviljats drygt 12 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd av Nutek för expansion inom vind- och vattenkraft. Den inledda expansionen omfattar investeringar om totalt 117 miljoner kronor i utökad produktionskapacitet.

För att nå koncernens tillväxtmål, pågår investeringar inom vindkraft och bränsleceller om totalt 117 miljoner kronor. Morphic har nu beviljats regionalt investeringsstöd från Nutek i syfte att stödja Morphics pågående expansion inom förnyelsebar energiteknik. Det största investeringsstödet har beviljats Morphics dotterbolag DynaWind AB på 7,7 miljoner kronor. DynaWind planerar investeringar i en ny produktionsanläggning för tillverkning av torn till vindkraftverk. Dotterbolaget Cell Impact har beviljats investeringsstöd på 3,7 miljoner kronor för investeringar i produktionsmaskiner för masstillverkning av flödesplattor till bränsleceller. Idag har koncernen ca 100 heltidsanställda och efter genomförda investeringar förväntas antalet anställda uppgå till det dubbla.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1