Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 november 2006

Nutek beviljar 12 miljoner till Morphic

Morphic-koncernen har beviljats drygt 12 miljoner kronor i regionalt investeringsstöd av Nutek för expansion inom vind- och vattenkraft. Den inledda expansionen omfattar investeringar om totalt 117 miljoner kronor i utökad produktionskapacitet.
För att nå koncernens tillväxtmål, pågår investeringar inom vindkraft och bränsleceller om totalt 117 miljoner kronor. Morphic har nu beviljats regionalt investeringsstöd från Nutek i syfte att stödja Morphics pågående expansion inom förnyelsebar energiteknik.

Det största investeringsstödet har beviljats Morphics dotterbolag DynaWind AB på 7,7 miljoner kronor. DynaWind planerar investeringar i en ny produktionsanläggning för tillverkning av torn till vindkraftverk.

Dotterbolaget Cell Impact har beviljats investeringsstöd på 3,7 miljoner kronor för investeringar i produktionsmaskiner för masstillverkning av flödesplattor till bränsleceller.

Idag har koncernen ca 100 heltidsanställda och efter genomförda investeringar förväntas antalet anställda uppgå till det dubbla.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2