Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 november 2006

Addtech köper företag inom elöverföring

Addtech Equipment, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Gevea Holding AB. Säljare är Erik och Hans Andersén.

Gevea utvecklar och marknadsför utrustning för elöverföring inom högspänning. Gevea är marknadsledande i Sverige inom sitt valda produktsegment och har stark ställning på de marknader utanför Sverige där man är verksam. Årsomsättningen uppgår till 65 MSEK och exportandelen uppgår till 50 procent. Försäljningen sker i huvudsak under egna varumärken. Förvärvet är ett viktigt tillskott till Addtechkoncernens försäljning av nischade och kritiska komponenter inom eldistribution, ett område där koncernen ser goda utvecklingsmöjligheter. Gevea avses drivas som en självständig enhet inom Addtechkoncernen. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Tillträde beräknas ske den 1 december 2006. I Addtech-gruppen ingår även elektronikföretag som till exempel Tecono, Stig Whalström och ESD-Center.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2