Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 november 2006

TagMaster levererar RFID till Kina

TagMasters RFID-system automatiserar strömväxling på 100 lok som trafikerar järnvägen i södra Kina.

TagMaster AB meddelar att de mottagit den första volymordern på RFID-system som ska installeras på 100 lok i Kina. Ordern kommer från Guangdongs järnvägsmyndighet och placerades via TagMasters lokala samarbetspartner FTRD Industry Co. Ltd. i Shenzhen. FTRD är specialiserade på att förse tågindustrin med lösningar för både strömförsörjning och säkerhet. - Detta är en milstolpe för TagMaster. Att sälja vår utrustning till den kinesiska järnvägsindustrin kommer att få stor betydelse även i pågående förhandlingar med andra kinesiska aktörer. TagMaster stärker i och med detta sin position på den kinesiska marknaden i allmänhet och inom den kinesiska järnvägsindustrin i synnerhet, säger Anders Holmlund, TagMaster AB. De kinesiska järnvägarna är på väg att förbättras och moderniseras i syfte att öka hastigheten och förbättra säkerheten. TagMasters RFID-system kommer att utgöra kärnan i ett nytt automatiskt system för att växla ström på loken. Systemet ser till så att loket automatiskt skiftar mellan olika strömmatningsstationer som förekommer i zoner längs tåglinjen. Detta medför att lokföraren kan koncentrera sig på att köra tåget, vilket därmed ökar säkerheten. Idag hanteras övergången mellan zonerna manuellt, flera gånger per sträcka. Detta anses vara ett mycket kritiskt moment då ett misstag kan orsaka omfattande skada på motorerna, vilket leder till att tåget stannar. Trafikstopp på en högtrafikerad sträcka innebär både risk för fysiska skador, dyra reparationer och tidsförluster. Kina är en enorm marknad med stor potential för RFID-lösningar. TagMaster har länge varit aktiva på den kinesiska marknaden och just denna affär har varit på gång i tre år. Under de senaste två åren har tester av systemet utförts tillsammans med FTRD i Guangdong-regionen. - Kinesiska myndigheter är mycket grundliga i sina utvärderingar och det är av stor betydelse att vi nu blivit godkända av järnvägsmyndigheten i Guangdong, eftersom det öppnar för fortsatt försäljning till samtliga Kinas elektriska järnvägar, fortsätter Anders Holmlund. Andra kunder som idag använder TagMasters RFID-system för krävande miljöer är bland andra Londons, Madrids och Hamburgs tunnelbana.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2