Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 november 2006

Elekta i avtal med brittiskt sjukhus

Cancerpatienter i sydvästra England kommer att kunna erbjudas avancerad strålterapi vid Somerset Oncology & Haematology Centre vid Taunton & Somerset NHS Trust's Musgrove Park Hospital, vilket kommer att öppnas våren 2009.

Elekta har utvalts att leverera två nya linjäracceleratorer för strålterapi samt IT-system för behandlingsplanering och hantering av patient- och informationsflöde. Genom att strålbehandling bedrivs lokalt och att onkologer kommer att finnas tillgängliga vid Musgrove Park, kommer cancerpatienter i Somerset att kunna erbjudas bättre och snabbare vård. Den nya kliniken kommer att kunna ge strålbehandling till cirka 1200 patienter årligen. Som en del av detta kontrakt, kommer Elekta att boka en order på cirka 110 Mkr under bolagets tredje kvartal år 2006/07. Denna initiala order innefattar två digitala linjäracceleratorer - Elekta Synergy® platform - för högprecisions-behandling genom intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT) och med möjlighet för uppgradering till tredimensionell volymröntgen för bildstyrd strålterapi (IGRT). Inkluderat i ordern är också PrecisePLAN®, Elektas system för behandlingsplanering innefattande system för tredimensionell och IMRT-planering samt även ett omfattande informationshanteringssystem från IMPAC Medical Systems, ett dotterbolag till Elekta.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1