Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 november 2006

Ascom installerar tyst kallelsesystem

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, satsar på "Den tysta vårdmiljön" och installerar ett tyst patientkallelsesystem levererat av Ascom.

Systemet teleCARE knyts an till de 300 vårdplatserna i den nya vårdbyggnaden, som tas i bruk vid årsskiftet 2008-2009. Totalt kommer en tredjedel av SU:s samtliga vårdplatser att kopplas till systemet. Ett patientkallelsesystem består av larmknappar och annan utrustning som gör det möjligt för patienter att påkalla personalens uppmärksamhet. Hittills har dessa system varit baserade påstörande ljud- och ljussignaler i korridorerna vilket inte längre behövs tack vare användning av modern teknologi. – En av de stora fördelarna med teleCARE, som är ett tyst system, och en stark anledning till att vi valde den här lösningen är att den gör att det blir betydligt lugnare och mindre stressigt för både personal och patienter, inte minst nattetid, säger Kerstin Sjöås, projektledare för den nya vårdbyggnaden. När patienten kallar går en tyst signal direkt till ansvarig sköterskas personsökare eller DECT-telefon. Sökaren/telefonen vibrerar och sköterskan ser vem som kallat, i displayen. Man slipper på så sätt pip och blinkningar i korridoren samt "onödigt spring". – En annan fördel är att varje avdelning enkelt kan programmera systemet och ange vem som ska ta emot sökningen från vilken patient. Det nya kallelsesystemet integreras med den Ascom-plattform för trådlös kommunikation som sedan tidigare finns på SU och som stod klar 2005. Plattformen gör det också möjligt att installera system för akut- och traumalarm, dirigering av patienttransporter, personlarm etcetera. – Inom Ascom gör vi nu en stor satsning på "Den tysta vårdmiljön" bland annat genom patientkallelsesystemet teleCARE. Våra lösningar för sjukvården handlar alla om att förse sjukhusen med tillförlitlig kommunikation för att öka vårdkvaliteten, möjliggöra effektivt resursutnyttjande och sänka risknivåerna för såväl patienter som personal, säger Bengt Nordén (bilden), VD Ascom Wireless Solutions, Försäljning Sverige.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2