Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 november 2006

Stöd för användning av industriell IT

Projektet INSICT har som syfte att bidra till ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag (SME) genom att stimulera till introduktionen av elektronik och IT i företagens produkter och tjänster.

Projektet finansieras av Vinnova som har gett Acreo i uppdrag att administrera projektet. Totalt omfattar programmet 18 Mkr över en 4 års period. Tanken är att en integration av elektronik och IT i sådana produkter och tjänster skall leda till bättre funktionalitet, användbarhet och nytta för kunden, ökad försäljning, produktivitet och konkurrensförmåga för företaget samt ökad sysselsättning, förbättrade arbetsvillkor och ökat välstånd för samhället. För att stimulera och hjälpa företag att komma över de barriärer som finns i samband med introduktionen av ny teknologi erbjuds möjligheten att ansöka om ett finansiellt stöd som täcker upp till 50 % av kostnaderna för utvecklingsprojekt som introducerar elektronik och IT. Stödet är begränsat till maximalt 500 kSEK per projekt. Det företag som har en idé om en ny produkt eller tjänst eller har en befintlig produkt eller tjänst, och önskar förverkliga respektive modernisera den genom introduktion av elektronik eller IT, kan ansöka om stöd. Kriterierna är bland annat att företaget är ett SME (max 250 anställda) och att projektet utvecklar företagets kompetens. Utvecklingen måste också kunna motiveras affärsmässigt. Programmet ingår i insatsprogrammet Innovativa Sverige med målsättningen att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt inom 6 viktiga sektorer. Dessa är IT och telekomindustirin samt: 1. Fordonsindustri 2. Bioteknik- och läkemedelsindustri 3. Gruv- och stålindustri 4. Skogs och Träindustri 5. Rymd och Flygindustrin Finansiering finns för 5-10 utvecklingsprojekt per år under tre år.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1