Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 maj 2001

SIF och CF säger ja till medlarbud

Konflikten mellan fackförbunden SIF och Civilingenjörsförbundet (CF) och arbetsgivar- organisationen Almega Svensk Teknik och Design är avslutad. Övertidsblockaden blåstes av klockan 23.51 på tisdagkvällen då parterna sade ja till medlarna Rune Larsons och Gunnar Samuelssons slutbud.
Sedan klockan 16.00 tisdagen den 15 maj pågick en övertidsblockad för totalt 13 500 medlemmar inom främst tekniska konsultföretag.
Det nya avtalet löper på tre år med möjlighet att säga upp efter två år. Avtalet ger totalt sju procent i centrala löneökningar samt därutöver lokala översyner. För SIF:s medlemmar innebär förslaget också en lägsta garanterad löneökning på totalt 700 kronor under avtalsperioden. Avtalsförslaget ger också möjlighet till en arbetstids- förkortning på totalt tre dagar som värderas till 1,5 procent. Skulle de lokala parterna inte komma överens om en sådan faller en s k stupstock ut som ger varje anställd rätt att välja mellan en extra dags ledighet på ett individuellt arbetstidskonto per år eller lön. En nyhet är att föräldralönen numera gjorts könsneutral vilket innebär att den även gäller för männen.
- Vi är nöjda med avtalet. Vi har nått så långt det var möjligt och vi har fått gehör för de frågor våra medlemmar gått i konflikt för, säger SIF och CF.
Avtalet löpte ut den 31 mars 2001 och berör 10 000 SIF-medlemmar och 3 500 CF-medlemmar och andra akademiker som CF förhandlar för. Förhandlingarna har pågått sedan slutet av februari och strandades den 24 april. Den 4 maj beslutade SIF och CF att varsla om den övertidsblockad som trädde i kraft den 15 maj.
Det nya avtalet gäller fr o m den 1 april år 2001 t o m den 1 april år 2004 med möjlighet att säga upp efter 2 år och berör 10 000 SIF-medlemmar och 3 500 CF-medlemmar och andra akademiker som CF förhandlar för. Motpart är arbetsgivar- organisationen Almega Svensk Teknik och Design.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1