Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 december 2006

ABB tar hem en raffinaderiorder<br>i Polen värd 130 miljoner dollar

ABB har tagit hem ett kontrakt frÄn Grupa Lotos S.A. för att sörja för ingenjörsarbete, inköp och konstruktion för ett avsvavlings- (HDS) projekt i Gdansk i Polen.
Investeringen pÄ 130 miljoner dollar Àr en del av projektet Residue Upgrade pÄ 1,3 miljarder dollar som Grupa Lotos har pÄbörjat i en anlÀggning i Gdansks raffinaderier för att hjÀlpa dem att arbeta mer effektivt och uppfylla de vÀxande kraven pÄ efterlevnad av regler för miljövÀnliga raffineringsprodukter.

AvsvavlingsanlÀggningen möjliggör att Grupa Lotos iakttar EU:s bestÀmmelser, som trÀder i kraft 2009, att dieselolja ska innehÄlla mindre svavel Àn 10 bestÄndsdelar per miljonen.

ABB Lummus Globals verksamhet i Wiesbaden, Tyskland, Àr ansvarigt för den detaljerade tekniken, inköp av utrustning och material, konstruktion och byggnader och konstruktionsledning inklusive igÄngkörning.

Projektet kommer att genomföras enligt en snabb tidplan med uppstart planerad tidigt 2009.

Avsvavlingstekniken baseras pÄ en process frÄn Chevron Lummus Global och kommer att medge Grupa Lotos att öka produktionen av ultralÄgt dieselbrÀnsle till omkring 2,3 miljoner ton Ärligen. Detta antal kommer att öka nÀr en ny rÄdestillationsanlÀggning lÀggs till i projektet.

Grupa Lotos Àr det nÀst största raffinaderiet av rÄolja i Polen dÀr det saluför petroleum och dithörande produkter via en grossist och ett system för detaljhandelsdistribution som inkluderar ett stort nÀtverk av servicestationer i Polen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1