Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 december 2006

ABB tar hem en raffinaderiorder<br>i Polen värd 130 miljoner dollar

ABB har tagit hem ett kontrakt från Grupa Lotos S.A. för att sörja för ingenjörsarbete, inköp och konstruktion för ett avsvavlings- (HDS) projekt i Gdansk i Polen.
Investeringen på 130 miljoner dollar är en del av projektet Residue Upgrade på 1,3 miljarder dollar som Grupa Lotos har påbörjat i en anläggning i Gdansks raffinaderier för att hjälpa dem att arbeta mer effektivt och uppfylla de växande kraven på efterlevnad av regler för miljövänliga raffineringsprodukter.

Avsvavlingsanläggningen möjliggör att Grupa Lotos iakttar EU:s bestämmelser, som träder i kraft 2009, att dieselolja ska innehålla mindre svavel än 10 beståndsdelar per miljonen.

ABB Lummus Globals verksamhet i Wiesbaden, Tyskland, är ansvarigt för den detaljerade tekniken, inköp av utrustning och material, konstruktion och byggnader och konstruktionsledning inklusive igångkörning.

Projektet kommer att genomföras enligt en snabb tidplan med uppstart planerad tidigt 2009.

Avsvavlingstekniken baseras på en process från Chevron Lummus Global och kommer att medge Grupa Lotos att öka produktionen av ultralågt dieselbränsle till omkring 2,3 miljoner ton årligen. Detta antal kommer att öka när en ny rådestillationsanläggning läggs till i projektet.

Grupa Lotos är det näst största raffinaderiet av råolja i Polen där det saluför petroleum och dithörande produkter via en grossist och ett system för detaljhandelsdistribution som inkluderar ett stort nätverk av servicestationer i Polen.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2