Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 december 2006

Eltel Networks förser Botniabanan<br>med modern telekommunikation

Eltel Networks har fått i uppdrag att förse Botniabanan med modern telekommunikation, exempelvis förbindelser för GSM-R (järnvägens mobiltelefonnät), till ett värde av närmare 6 MSEK. Uppdraget omfattar både mastbyggnation samt montage och installation i tillhörande teleanläggningar, längs en cirka 8 mil lång sträcka mellan Husum och Stöcke.
Totalt ska åtta siter färdigställas som inkluderar såväl mastleverans som installation av aktiv utrustning i tillhörande teleanläggningar, samt strömförsörjning till densamma. Transmissionsutrustning som installeras i teleanläggningen förmedlar tele-/dataförbindelser för ERTMS med GSM-R, detektorer, larm-, telefoni- och informationssystem. I masterna monteras
antenner för SIR-radio och radiolänkar. I uppdraget ingår även provning och driftsättning av samtliga system.

"Det känns väldigt bra att vi fått Botniabanans förtroende för detta uppdrag. För oss som Infranetföretag, med kombinerad el- och telekompetens, är järnvägssektorn ett mycket spännande område", säger Axel Hjärne VD - Eltel Networks Sverige.

"Eltel har gott rykte både i Sverige och globalt med stor erfarenhet av både el- och teleanläggningar i och utanför järnvägsmiljö. Det känns skönt att ha handlat upp den här entreprenaden som kommunikationsmässigt knyter ihop Botniabanan med Banverkets järnvägsnät i Umeå", säger Karl-Arne Andersson arbetschef på Botniabanan AB.

Inom järnvägssektorn precis som inom luftfartsområdet och public safety ställs höga krav på säkerhet och certifierad personal. Något som Eltel Networks är vana vid då de bland annat har omfattande samarbeten med Luftfartsverket, Banverket och Krisberedskapsmyndigheten, för vilka de nu bygger ut det nya blåljusnätet, RAKEL, landet över. För Banverkets räkning har Eltel till exempel arbetat med SIR-siter, dvs Banverkets GSM-R / ERTMS-utbyggnad.

Utbygganden för Botniabanans räkning kommer att utföras i tre etapper, varav den första påbörjas hösten 2007 och den sista slutförs vid årsskiftet 2009/2010. Planeringsarbetet, den sk beredningen, påbörjas redan våren 2007 och kommer att ledas av Åsa Hagervall på Eltel Networks.

"För oss som bor i norra Sverige är Botniabanan av stor betydelse. Varför det känns extra kul att få vara en viktig del i denna utbyggnad", säger Åsa Hagervall projektledare Eltel Networks.

Kontraktets ikraftträdande sker under förutsättning att överprövning av Botniabanan AB:s beslut inte sker, enligt lagen om offentlig upphandling.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 11:45 V11.5.4-1