Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 december 2006

Facket bromskloss i gamla EU,<br>tycker Teknosystems chef

Teknoprod har valt att sköta all sin till verkning i sitt polska dotterbolag Teknosystem. evertiq fick byta några ord med Teknosystems chef Radoslaw Krawczak.

Enligt Teknoprods VD André Dziewanowski, så har man flyttat all sin produktion till Polen på grund av de ekonomiska fördelarna och de kostnadsbesparande aspekterna som den polska produktionen för med sig. Hur ser kundbasen ut på Teknosystem? Var är era kunder baserade? Hur stor del av er kundbas består av svenska företag? RK: Ja, Teknosystem, ett dotterbolag till Teknoprod, har tagit over all tillverkning från Teknoprod och idag är 95% av Teknosystems tillverkade produkter distribuerade via Teknoprod i Skandinavien. De flesta produkter säljs till nyckelkunder på den svenska industrimarknaden. Även om Teknosystem är baserat i Polen så är Teknosystems kundportfölj baserad på svenska företag som nåtts genom Teknoprods försäljning. Hur mår elektronikindustrin i Polen just nu? Hur går det för Teknosystem för tillfället och hur ser Teknosystems historia ut tre år bakåt i tiden? RK: När Polen gick med I EU 2004 accelererades industrins investeringar från de inhemska och de utländska företagen med fokus på mer lönsamma segment som elektronikindustrin. Den strikta kostnadskontrollen och andra initiativ har triggat den enastående kvaliteten och just-in-time leveransprecisionen har möjliggjort för Teknosystem att konkurrera på den väldigt tuffa tillverkarmarknaden. Under de senaste tre åren har vi sett en årlig ökning på upp emot 20 procent och för de närmaste åren förväntar vi oss samma tillväxttakt. Planerar ni att växa ytterligare? Vad kan vi vänta oss från Teknosystem under den närmaste framtiden? Planerar ni för några större investeringar? RK: För att dra fördel av den växande marknaden har Teknosystem genomfört ett antal investeringar. I januari 2007 kommer vi att flytta till den 7500 kvadratmeter stora nya fabriken i Warszawa och i april 2007 så inför vi det nya EPR-systemet Navision 4.0 från MBS. Under tiden investerar vi även i ny tillverkningsutrustning och uppgraderar befintlig utrustning. Alla investeringar kommer att göra det möjligt för Teknosystem att öka produktionskapaciteten och att möta kundernas krav. Som en kontraktstillverkare i Polen, hur ser ni till att hålla er konkurrenskraftiga? Vilka är nycklarna till framgång inom dagens EMS-industri? RK: Ett kort recept: enastående kvalitet på produkter, leveransprecision, vänlig kundservice, excellent teknisk support, modern teknologi, spjutspetsteknologi på utrustningen, och välutbildad och engagerad personal. Tror du att affärsklimatet är annorlunda i Polen jämfört med i Europa generellt? RK: Inom det gamla EU så gör det inflytande som fackföreningar och de överbeskyddande reglerna det omöjligt för företag att väsentligt minska kostnader inom utveckling och tillverkning. Efter EU-expansionen, har man upptäckt att Polen och andra länder i CEE, med kanske mer byråkratiska regler, har välutbildad personal som är ivriga inför åtagandet av nya uppdrag. Fackföreningarna är här mindre krävande och mer villiga att samarbeta med arbetsgivarna. Regeringen och myndigheterna arbetar för att attrahera de stora och medelstora företagen och deras dotterbolag. I Polen kan man verkligen känna atmosfären från en riktigt fri marknad.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2