Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 december 2006

Egna produkter – TME:s tredje ben

Kontraktstillverkaren TME Elektronik gör en satsning på egna produkter vid sidan om sina två andra affärsområden, produktutveckling och kontraktstillverkning.

Kontraktstillverkaren TME Elektronik, som har sin verksamhet i Söderåkra mitt emellan Karlskrona och Kalmar har tre ben att stå på; kontraktstillverkning, produktutveckling och egna produkter i sin OEM-verksamhet. Bolaget har sex anställda och omsätter i storleksordningen 6 miljoner kronor per år. Vid sin enhet i Söderåkra har man sin konstruktions och utvecklingsavdelning. I lokalerna finns en hålmonteringslina som i bolagets kontraktstillverkning kompletteras med inköpta tjänster från partnern Nordic Industries Technology Sweden. Inom kontraktstillverkning kan TME åta sig ett helhetsansvar där man sköter allt från cadning av mönsterkort och produktutveckling samt industrialisering. Inom kontraktstillverkning så använderman sig av en tillverkningspartner, Nordic Industries, för ytmonterade kretskort. Bland TME:s kunder inom kontraktstillverkning finner vi bland andra Motoman. Försvaret och Ericsson är exempel på kunder som TME hjälpt med produktutveckling. TME arbetar tillsammans med sina kunder i produktutveckling och industrialisering men man får även uppdrag i att ta fram produkter helt enligt en kravspecifikation. Där tar TME helhetsansvaret i produktframtagningen där deras kunder endast ger en kravspecifikation och ett ramverk för industridesignen som en extern leverantör sköter om. Det tredje benet TME står på är deras egna produkter. TME har tagit fram tre helt egna varumärken för olika produkter. AD-Contakt sköter försäljningen av en kabelklippningsmaskin, Dana. Den har TME utvecklat helt på egen hand. "DANA 20/40 kom till genom att de kapmaskiner som finns på marknaden är både dyra och klumpiga och har få funktioner. Vi vill med Dana 20/40 skapa en modern maskin med möjlighet till bl.a. PC anslutning vilket gör att den har många funktioner som de större och dyrare maskinerna på marknaden har, men med en mindre storlek och ett lägre pris", säger TME:s VD Tomas Svensson till evertiq. En annan produkt är Handec. Handec är ännu ett eget varumärke under vilket den helt egna produkten Handec 200 går. Handec 200 är en produkt för fjärrmanövrering av PLC-styrda anläggningar. Via bluetooth kan man styra och ställa om sina maskiner i produktionen. "Iden kom från Faurecia att utveckla en portabel pekskärm för styrning av PLC vilket skall underlätta för serviceteknikerna vid underhåll och igångkörning av processlinan. Det som förr behövdes två servicetekniker till att utföra kan i dag utföras av en vilket medför säkrare och billigare driftsättning", säger Tomas Svensson till evertiq. TME har även fått i uppdrag av Söderåkra golfklubb att utveckla ett smart card för hantering av boll-automaterna på klubbens driving range. "Smart Card laddas(registreras) vid shopen/kansliet. Uttag sker vid bollautomaten utan att ledningar mellan shop/kansli och Rangen behövs. Medlemsregistret kan uppdateras med GIT(Golfens IT-system) och i utrustningen finns möjlighet till statistik. Bl.a. hur många och när dom varit och spelat mm", berättar Tomas Svensson för evertiq. Dessa produkter tror TME starkt på. Att ta fram egna produkter ser företaget lite grann som en försäkring om något av de andra benen skulle gå av. "Kompetensen finns ju i huset så varför inte utnyttja den till att även ta fram egna produkter", säger Tomas Svensson till evertiq.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2