Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 december 2006

Opcon Energy Systems AB förvärvar<br>REF Technology Scandinavia

Opcon har idag träffat en avsiktsförklaring om att förvärva 100 procent av REF Technology Scandinavia AB.

Förvärvet ingår som ett led i Opcons strategi att växa med egenutvecklad teknologi för framställning av el ur spillvärme. Det förvärvade bolaget kommer att inordnas i det nybildade verksamhetsområdet Opcon Energy Systems (OES). REF Technology Scandinavia är verksamt som kvalificerad leverantör av komplexa produkter, system och konsulttjänster till bland annat processindustrin. "Förvärvet av REF Tech ger oss den installations- och beräkningskompetens som är nödvändig för att stödja de kundprojekt som kommer att startas upp i Opcon Energy Systems. Vi får dessutom tillgång till en kvalificerad serviceorganisation som kommer att utgöra kärnan i den eftermarknadsaffär som de installationer vi gör kommer att ge upphov til"l, säger Opcons koncernchef Rolf Hasselström. "I och med förvärvet klarar vi nu av i närtid kommande kunduppdrag utan den tempoförlust som alternativet att bygga en egen projektledningsorganisation hade inneburit. Kompetensen inom REF Tech är hög och det ingenjörskunnande vi tillförs utgör en väsentlig kompetensförstärkning för koncernen. REF Tech har i grunden en stark egen internationell produkt- och entreprenadverksamhet som arbetar med energieffektiva lösningar och som kommer att ges förutsättningar att utvecklas vidare inom Opcon", fortsätter han. REF Technology Scandinavia omsätter för räkenskapsåret 2006 cirka 41 MSEK med positivt rörelseresultat och har 17 anställda.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2