Annons
Annons
Mönsterkort | 05 januari 2007

Utomnordisk försäljning allt<br>större del av Elmaticas intäkter

Elmaticas verksamheter utanför Norge blir allt viktigare för verksamheten. Idag går en tredjedel av alla leveranser till företag utanför Norden.

Elmatica växer just nu och det är satsningen utanför Norges gränser som börjar ge resultat. Elmatica hade under de tre första kvartalen 2006 ökat sin omsättning med 68%. Denna ökning kan tillskrivas de lyckade satsningarna utanför Norge. Två tredjedelar av Elmaticas försäljning kommer från länder utanför Norge. En tredjedel av försäljningen kommer från order utanför Norden. Tyska marknaden bearbetas men det är bland annat i Sverige man vuxit mest. Vid sitt försäljningskontor i Stockholm är man nu i full färd med att utöka personalstyrkan, vilket man också kommer att behöva göra även på andra ställen. Elmatica har 23 anställda. Fyra stycken är verksamma i Sverige, två stycken finns i Finland och resten finns vid Elmatica i Norge. En tyska marknaden hanteras av en medarbetare vid Stockholmskontoret.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2