Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 januari 2007

Morphic finansierar med nyemission

Morphic Technologies styrelse föreslår nyemission för att finansiera företagets stora investeringar man nu planerar att göra inom vindkraft, bränslecellsteknologi och annan förnyelsebar energi.

Efterfrågan på såväl vindkraftverk som bränsleceller växer nu mycket kraftigt. "Morphic befinner sig i ett unikt marknadsläge med goda förutsättningar att expandera lönsamt. För att möta marknadens efterfrågan krävs dock investeringar i ytterligare produktionskapacitet inom såväl vindkrafts- som bränslecellsområdet. Detta är även det övergripande syftet med de nu föreslagna nyemissionerna", detta meddelar nu Morphic Technologies styrelse i ett pressmeddelande. . Morphic investerar nu för att möta den stora efterfrågan på bolagets vindkraftverk, särskilt anpassade för det nordiska klimatet. Ett av huvudsyftena med kapitalanskaffningen är att möjliggöra pågående investeringar i ökad produktionskapacitet. Till de investeringar som krävs hör bl a uppförande av en tornfabrik samt uppbyggande av en strategisk sourcingverksamhet och dito teknisk support för att säkra leveranskapacitet från och med år 2007 och framåt. Morphic har på kort tid erhållit två större testordrar på bränslecellsplattor till mobiltelefoner och GPS-system som drivs av bränsleceller istället för batterier. Jämfört med traditionella batterier ger bränsleceller en betydligt längre drifttid. Eftersom bränsleceller drivs på metanol är de heller inte beroende av elnätet för laddning. "Marknaden för bränsleceller är i stark tillväxt. Med en näst intill obefintlig miljöpåverkan och ett överlägset energiutbyte har bränsleceller potential att ersätta de flesta av dagens energisystem", skriver Morphic Technologies i sitt pressmeddelande. . Morphic utvecklar ett miljövänligt komplett energisystem baserat på förnyelsebara energikällor. Systemet bygger på en teknisk konstruktion i vilken el genererad från solenergi, vind- och vattenkraft tillsammans med vattenånga och koldioxid matas in i bolagets energikonverterare. Genom den kemiska process som uppstår skapas metanol. Metanolen kan sedan vid behov användas som bränsle i bränslecellen. Även inom detta område kommer man att satsa stort.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1