Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 11 januari 2007

Ångström leder sensorprojekt

Ångström Aerospace Corporation leder tillsammans med bland annat Saab Microwave Systems ett projekt att studera avancerad integrering av sensorer för små obemannade farkoster.

Ångström Aerospace Corporation. Ångström Aerospace Corporation från Uppsala har tillsammans med Saab Microwave Systems (SMW), Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Försvarshögskolan (FHS) fått stöd från VINNOVA, Försvarets Materielverk (FMV) och Krisberedskapsmyndigheten (KBM) för att studera ett avancerat sensorsystem för små obemannade farkoster. - Det är mycket roligt för Ångström Aerospace att få leda detta projekt tillsammans med våra partners, Saab Microwave, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Försvarshögskolan. Detta system har stor potential att revolutionerna sensorprestandan på små obemannade farkoster, såkallade mikroautonoma flygande farkoster (MAVs), säger Ångström Aerospaces vd fil. dr. Fredrik Bruhn. Projektet ska pågå i sex månader och sammanföra unik mikrosystembaserad packningsteknik från Ångström Aerospace med högpresterande radiofrekvensteknik från FOI. Saab Microwave kommer att bidra som kravställare och teknikutvärderare medan Försvarshögskolan ska studera användningsscenarion av en framtida produkt inom försvarstillämpningar och civilsäkerhet. - Visar projektet att det är möjligt att bygga denna typ av system så kommer vi som exempel att få mycket bättre möjligheter att leta människor i jordbävningsområden samt övervaka och skydda soldater, säger Ångström Aerospaces affärsutvecklare för försvar- och civil säkerhet, brigadgeneral Lennarth Pettersson.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-1