Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 januari 2007

Relacom samarbetar med Cotronic

Relacom etablerar sig i södra Europa genom att ingå ett samarbetsavtal med det spanska underhålls- och installationsföretaget Cotronic. Cotronics intäkter kommer idag huvudsakligen från den globala telekomkoncernen Telefonica.

Cotronic startade sin verksamhet i Spanien 1983 och finns idag representerat i de fyra regionerna Barcelona, Malaga, Granada och Madrid. Cotronic har mer än 400 anställda varav merparten är servicetekniker. Omsättningen har vuxit kraftigt de senaste åren och uppgår idag till cirka 200 Mkr på årsbasis. Cotronics verksamhet är fokuserad på att utföra nättjänster åt den världsledande telekomkoncernen Telefonica. Cotronic är idag, tack vare en mkt god kvalitet av utförda tjänster, en av Telefonicas högst rankade leverantörer av nättjänster. Med sitt starka fäste i Barcelona, Malaga och Granada, kombinerat med de inledda satsningarna i Madrid, har Cotronic etablerat en stark grund för fortsatt tillväxt. För Relacoms del innebär samarbetet en värdefull ingång på den sydeuropeiska och spanska marknaden där många av de ledande operatörerna står inför massiva investeringar inom bredbands- och mobilutbyggnad. "Samarbetet med Cotronic innebär att vi får en stabil ingång på en mycket attraktiv marknad där vi kan erbjuda våra erkänt framgångsrika tjänster inom nätservice, " menar Johan Ek, Relacoms koncernchef. "Då vi redan idag tillhandahåller liknande tjänster åt Telefonica i Brasilien och åt andra operatörer världen runt, är vi förvissade om att med vår globala erfarenhet och våra beprövade processer kunna stärka Cotronics relation till Telefonica."
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2