Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 januari 2007

Microwave Road lägger om strategin

Microwave Road lägger om strategin för sin verksamhet. Även om teknologi och forskning fortfarande är en viktig del så handlar verksamheten mer och mer om att skapa affärer för medlemmarna .

Microwave Road är en ideell förening som startades med syftet att lyfta fram Västsveriges mikrovågskompetens i en ansökan om forsknings- och utvecklingsstöd i Vinnväxt-programmet 2003. Satsningen på att få stöd från Vinnväxt misslyckades och föreningens ledning började då tänka om. Efter att NUTEK och Microwave Road avslutat ett projekt inom forskning och utveckling av mikrovågsanpassat laminat har Microwave Road nu lagt fram en treårsplan för NUTEK. Från att ha varit ett Västsvenskt kluster av företag inom mikrovågsteknologi så vill man nu lyfta organisationen till att bli en svensk förening med syfte att skapa affärer åt sina medlemmar. Till de 40 medlemsföretag man idag har så satsar man nu hårt på att stärka medlemsföretagens position utåt internationellt men också på att öka möjligheterna till affärer inom föreningen mellan medlemsföretagen. Microwave Road har tillsammans med Västra Götalandsregionen upprättat en resursdatabas där kompetens och teknologi tillsammans med utrustning är sökbar för medlemsföretagen. Vid sökning på specifika kompetensområden i databasen presenteras sedan de företag som kan erbjuda denna kompetens. Kompetensen är något man sätter i fokus på Microwave Road. "Stora företag som Saab och Ericsson är med i Microwave Road av den anledningen att kompetensen är oerhört viktig för dem. Utan tillgång till kompetent personal så finns det risk att de lämnar Sverige", säger Microwave Roads VD Peter Wahlberg till evertiq. Då kompetens och framtida personalförsörjning är en viktig fråga så har Microwave Road även gjort en satsning på att ta fram en gemensam modell för hur man tar hand om PRAO-elever på bästa sätt. Exempelvis skall alla PRAO-elever som tas in på medlemsföretagen få en byggsats att sätta ihop själva.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2