Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 januari 2007

Prevas förvärvar IO Technologies

Prevas förvärvar det danska bolaget IO Technologies A/S. Sammanslagningen med Prevas nuvarande verksamhet i Danmark ger ett dotterbolag med 60 medarbetare och en omsättning på 50 MSEK.

Marknaden för inbyggda system expanderar kraftigt. För att möta denna efterfrågan har Prevas det senaste året genomfört omfattande rekryteringar och ett antal förvärv som innebär att omsättningen 2007 kommer att öka med över 70 procent. IO Technologies är ett tekniskt ledande utvecklingshus för kundanpassad elektronik och programvara. Bolaget erbjuder hela kedjan i produktutveckling, från idé till produktion. Bolaget har utvecklat en portfölj med färdiga elektronik- och programvarumoduler som effektiviserar kundens utveckling och minimerar utvecklingstider. IO Technologies har levererat inbyggda system till kunder som används till allt från trådlösa personliga sportinstrument till forskningsprojekt för avancerad signalbehandling av ultraljud. Exempel på kunder är Brüel & Kjaer, Radiometer, Danfoss, Grundfos och Vestas. IO Technologies expanderar snabbt och har 35 medarbetare i Köpenhamn och Århus samt omsatte 27 MSEK under 2006. Prevas nuvarande verksamhet i Danmark befinner sig i en stark tillväxtfas med god lönsamhet. Senaste året har både omsättning och antalet anställda fördubblats. Verksamheten har sin grund i förvärvet av Glaze A/S i början av 2006. - Förvärvet av IO Technologies innebär att Prevas redan tidigare snabba tillväxt i Danmark och Öresundsregionen förstärks. IO Technologies starka modulportfölj bidrar till att göra Prevas till det naturliga navet för utveckling av moderna och avancerade produkter, säger Anders Englund VD på Prevas. - IO Technologies har, sedan starten 1997, haft stora framgångar på marknaden med god tillväxt. Genom samgåendet med Prevas kan vi nu ännu snabbare fortsätta vår expansion i Danmark och våra moduler och teknologiplattformar får tillgång till en effektiv organisation för ytterligare tillväxt i Norden och internationellt, säger Gert Hansen en av huvudägarna inom IO Technologies. Ett förvärvsavtal har tecknats med tillträdesdag den 1 februari 2007. Den fasta köpeskillingen utgörs av 568,182 nyemitterade Prevas B-aktier, vilka vid tillträdesdagen beräknas motsvara ca 15 Mkr. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling, som är relaterad till IO Technologies resultatutveckling 2007, 2008 och 2009, komma att utgå. Den totala köpeskillingen inklusive tilläggsköpeskilling kan dock maximalt utgå till 24,5 MSEK. IO Technologies verksamhet kommer att ingå som en del i Prevasgruppen och den förväntade positiva resultateffekten före skatt beräknas bli i storleksordningen 5-7 MSEK per år, och kommer att få full effekt under första halvåret 2008. IO Technologies kommer att ingå i Prevas koncernredovisning fullt ut från och med första kvartalet 2007. Styrelsen avser använda det bemyndigande om att nyemittera Prevasaktier som årsstämman beviljade den 6 april 2006.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1