Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 januari 2007

TAC gör förvärv

TAC förvärvar Informationssystem AB och ProAxess AB. Informationssystem, med huvudkontor i Malmö, bedriver verksamhet inom säkerhetsområdet sedan 1982.

I förvärvet ingår även systerbolaget ProAxess AB, med huvudsaklig inriktning på passersystem inom fastighetssektorn. Förvärvet av företagen Informationssystem och ProAxess är ett led i TACs strategi att erbjuda marknaden integrerade lösningar inom fastighetsautomation och säkerhetsteknik. De förvärvade företagen bedriver verksamhet i hela landet. Utöver huvudkontor, utveckling och produktionsledning i Malmö har Informationssystem och ProAxess regionkontor i Stockholm och Göteborg. "I och med förvärvet av Informationssystem och ProAxess får TAC en stärkt position inom elektronisk säkerhet på den svenska marknaden. Förvärvet tillför unik kompetens och ger oss ett positivt komplement till TACs befintliga lösningar. Vår strategi att erbjuda tydligare samverkan mellan fastighetstekniska system - och därigenom skapa kundvärden genom ökad funktionalitet, lägre investeringskostnad och sänkt driftkostnad - stärks ytterligare", säger Krister Poole Jönsson vid TAC Svenska AB. "Med TAC och Schneider får vi en stark industriell ägare med en uttalad tillväxtstrategi. De möjligheter vi ser med en fortsatt utveckling av integrerade system är mycket positiva. Vi kan dessutom arbeta vidare med att utveckla en gemensam marknadsposition på ett sätt vi inte kunnat tidigare", säger Fleming Eklund, grundare av Informationssystem. Informationssystem och ProAxess kommer att inordnas i TAC Svenska ABs Säkerhetsdivision.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1