Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 januari 2007

198 miljoner kronor satsas på telekom

Vinnova satsar, tillsammans med Ericsson, SonyEricsson och TeliaSonera, sammanlagt 198 miljoner kronor på ett branschforskningsprogram för IT- och telekomindustrin.

Vinnova ska på regeringens uppdrag, i samverkan med Ericsson, SonyEricsson och TeliaSonera, genomföra ett branschforskningsprogram för IT- och telekomindustrin. Programmet ska främst finansiera forskning och utveckling inom mobilitet och mobil kommunikation. VINNOVA satsar 99 miljoner kronor under fem år. Satsningen blir totalt 198 miljoner kronor eftersom IT- och telekomindustrin ska tillföra minst lika mycket medel. Satsningen är ett resultat av regeringens branschsamtal, där IT- och telekomindustrin är en av sex industrigrenar som regeringen valt att kraftsamla kring. - IT- och telekomindustrin har mycket stor betydelse för Sverige. Satsningar på forskning och utveckling är därför avgörande för att stärka och utveckla vår konkurrenskraft, säger Jonas Wallberg, chef för IKT-enheten på Vinnova. Satsningen ökar möjligheterna för branschen att konkurrera om forskningsmedel inom EU:s 7:e ramprogram, där teknikplattformar etablerats genom bland annat starkt engagemang från svensk IT- och telekomindustri. FoU-programmet kan till exempel kopplas till satsningar inom 7:e ramprogrammets teknikplattform eMobility.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1