Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 23 januari 2007

Så funkar ACPEIP ("Kinas RoHS")

Det kinesiska RoHS-direktivet, eller ACPEIP som det egentligen heter, har stora likheter med dess europeiska motsvarighet men är i många fall strängare är EUs RoHS.

ACPEIP(Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) är de kinesiska lagarna som är till för att undvika föroreningar i naturen orsakade av elektronisk utrustning. ACPEIP kallas ofta "China RoHS" och har, om man tittar på de ämnen som omfattas av direktivet stora likheter med EUs RoHS-direktiv. Kinas ACPEIP är dock formulerat på ett annat sätt än RoHS. ACPEIP reglerar spridningen av så kallade EIP innehållande bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler och polybromerade difenyl-eter upp till gränsvärden definierade i industristandarden SJ/T 11263-2006 på den kinesiska marknaden. I princip så är dessa gränsvärden desamma som de för RoHS-direktivet kommissionsbeslut 2005/618/EC men den kinesiska lagen går har några krav som går bortom RoHS-direktivet. Kinesiska lagarna ställer först och främst krav på märkningen. I slutet av 2007 och början av 2008 kommer det också att utföras obligatoriska tester och certifieringar för vissa EIP:er. Samtliga EIP:er som tillverkats i- eller importerats till Kina omfattas av ACPEIP. Märkning och informationsplikten omfattar samtliga EIP:er. Dessa EIP:er är listade av myndigheterna vilket också skiljer sig från EUs RoHS. EU-kommissionen listade ju endast undantagen från direktivet. I en speciell lista för nyckelprodukter namnges de ämnen som är förbjudna och de som kräver särskild certifiering. Dessa regler och den färdiga listan över dessa speciellt utplockade produkterna och ämnena är ännu inte spikade. Den 1 mars skall detta vara klart hos de som importerar eller tillverkar produkter som hamnar under kategorin EIP: Samtliga produkter som hamnar under kategorin EIP och som tillverkas och/eller importeras till den kinesiska marknaden skall speciellt märkas och innehållsdeklareras. EIP:er som är ämnade som komponent i ännu ett processteg behöver ej märkas. Skillnader mellan ACPEIP och RoHS: Tillämpning och ikraftträdande av lagen sker från och med den 1 juli 2006 i EU för RoHS och den 1 mars 2007 i Kina för ACPEIP. I ACPEIP omfattas alla produkter som listats som EIP:er vilket inkluderar både medicinsk elektronik, kontroll och övervakningsutrustning samt komponenter medan EUs RoHS-direktiv har ett antal undantag bland vilka vi finner medicinsk elektronik och övervakningsutrustning. Komponenter omfattas inte heller av RoHS-direktivet. Under RoHS-direktivet krävs ingen märkning av produkterna. I ACPEIP däremot finns det en orange märkning och en grön märkning. Därtill finns även krav på innehållsförteckningar och deklarationer. Gränsvärdena för ACPEIP är i princip desamma som för RoHS( 0,1 viktsprocent Pb, Hg, Cr6+, PBB och PBDE och 0,01 viktsprocent Cd). I ACPEIP delas dock EIP:erna som är komponenter upp i olika klasser, EIP-A, EIP-B och EIP-C vilka kan ha olika gränsvärden. Under RoHS-direktivet så finner vi 28 olika undantag medan det är fritt från undantag i ACPEIP, bortsett från vissa EIP:er som ligger i kategorin för nyckelprodukter. Någon RoHS-certifiering existerar inte men en certifiering för ACPEIP kommer troligtvis att finnas så småningom. Märkningen av produkterna skall göras enligt följande: EIP eller inte. Om nej, ingen åtgärd. Om ja, skall produkten säljas för fortsatt tillverkning? I sådant fall behöver den ej märkas men skall förses med innehållsdeklaration. Om produkten är färdig skall den märkas med antingen grön symbol(se bild nedan) eller orange symbol(se bild nedan). Grön symbol talar om att produkten klarar gränsvärdena för kategori EIP-A och EIP-C. EIP-B gäller pläterade material. I detta fall skall ingen av Pb, Cr6+, Cd eller Hg finnas med avsiktligt i detta material. Om produkten innehåller högre värden än det maximala skall den märkas med orange.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-17 11:11 V15.3.0-1