Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 januari 2007

Acreo lanserar Imagic

Avtal med samtliga medverkande i centret Imagic, (Imaging Integrated Components) som leds av Acreo har nu slutits. Imagic rullar därmed i gång med full fart med valspråket "gör det osynliga synligt".

Syftet är att samla kompetens inom både institut, U & H tillsammans med industriparter för att utveckla nästa generations bildalstrande system för de icke-synliga våglängderna från röntgen till infrarött. Centret som av Vinnova utnämnts till ett Institute Excellence Center har fått finansiering från Vinnova/KKS/SSF samt nio partners med en budget på 45 Mkr för tre år. Nyckelkomponenten för digital bildteknologi är en tvådimensionell detektormatris med många bildelement. På samma sätt som detektormatriser har revolutionerat kamera- och videotekniken för det synliga området förväntas en liknande utveckling för de icke synliga områdena. Bildalstrande komponenter inom dessa områden kan lösa problem inom en rad områden t.ex. bilsäkerhet, bevakning, medicin, elektronikproduktion och industriell processkontroll. De närmaste 5-10 åren kan man förvänta sig en dramatiskt ökad efterfrågan på denna typ av nyckelkomponenter och syftet med centret är att förädla forskningen till kommersialiserbara produkter inom detta område för att härigenom stärka svensk industris konkurrenskraft. Centret har ett starkt stöd från industrin som aktivt kommer att vara engagerade inom projekt som syftar till att exploatera tekniken via nya avancerade produkter.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-1