Annons
Annons
Komponenter | 24 januari 2007

Start för Acreo Fiber Optic Center

Avtal med samtliga medverkande i Acreo Fiber Optic Center har nu slutits. Centret som av Vinnova utnämnts till ett Institute Excellence Center får en kraftfull start med finansiering från Vinnova/KK-Stiftelsen/Stiftelsen för Strategisk Forskning samt 19 industripartners och med en budget på 38Mkr för tre år.

Även tre universitet och högskolor är engagerade i denna satsning som syftar till att skapa en internationellt ledande miljö för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet inom fiberoptik. Centrat skapar förutsättningar för nya produkter och tjänster av stor betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt. Fiberoptiken har varit helt avgörande för utvecklingen av dagens informationssamhälle. Bredbandsteknologin, som vi känner den idag, skulle vara omöjlig utan optisk fiber. Optisk fiberteknologi finner emellertid också en allt ökande användning inom andra betydelsefulla områden, t.ex. inom medicin, sensorteknologi, fordons- och verkstadsteknik, flygplansindustri, bygg- och kraftindustri mm. Utveckling av olika sorters innovativa fiber och fiberkomponenter lägger grunden till nya tekniska lösningar och kostnadseffektiva produkter inom ett brett spektrum av applikationer. Inom Acreo Fiber Optic Center samverkar industri och högskola med Acreo i ett Forskningsprogram för utveckling av generiska teknologier för framtidens fiberteknologiska produkter. Parallellt genomförs ett Tillämpat program där ett eller flera företag går samman i utveckling av nya produkter och lösningar baserade på optisk fiberteknologi.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2