Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 januari 2007

Ericsson fullföljer kontant uppköpserbjudande<br>avseende Redback Networks

Ericsson meddelar idag att man fullföljt uppköpserbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Redback Networks Inc. för 25 USD kontant per aktie, genom sitt indirekt helägda dotterbolag Maxwell Acquisition Corporation.

Anbudstiden för uppköpserbjudandet löpte ut vid midnatt tisdagen den 23 januari 2007, amerikansk östkusttid. Den förvaltare som handhar budet har meddelat Ericsson att vid anbudstidens slut har ungefär 71449547 aktier (inklusive 6947508 aktier som offererats med garanterad leverans) giltigen offererats och inte återtagits. Dessa aktier utgör mer än 90 procent av Redbacks emitterade och utestående aktier. Samtliga offererade aktier har accepterats för betalning i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet. Ericsson avser att slutföra förvärvet av Redback genom ett förenklat fusionsförfarande så snart det är praktiskt genomförbart. Om så erfordras kommer Ericsson att utnyttja sin option enligt fusionsavtalet att förvärva nyemitterade aktier i Redback för att uppnå äganderätt till åtminstone 90 procent av utestående aktier i Redback för att kunna genomföra det förenklade fusionsförfarandet. Genom det förenklade fusionsförfarandet omvandlas samtliga utestående aktier i Redback som inte förvärvats genom uppköpserbjudandet till en rätt att kontant erhålla 25 USD per aktie.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1