Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 25 januari 2007

Switchcores resultat som förväntat

Switchcorekoncernens omsättning under perioden uppgick till 59,4 MSEK (108,2), vilket är i enlighet med niomånadersrapporten. Försäljningen i US dollar uppgick till 8,0 miljoner (14,5). Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 8,4 MSEK (15,3). Försäljningen i US dollar uppgick till 1,2 miljoner (1,9).

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -80,0 MSEK (-27,8). Resultat efter skatt uppgick till -79,1 MSEK (-27,8). Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,13). Koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till -32,2 MSEK (-9,9). Resultat efter skatt uppgick till -32,3 MSEK (-10,4) för fjärde kvartalet. Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,05). Orderingången under perioden uppgick till 56 MSEK (82). Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 6 MSEK (15). Variationen mellan åren beror på en generellt lägre efterfrågan på bolagets produkter och att många kunder befinner sig i slutet av produktlivscykeln med SwitchCores etablerade produkter. Utvecklingen av SwitchCores tredje produktgeneration, Xpeedium3 fortgår planenligt. Första konstruktionen är nu färdigställd och redo för att lanseras på marknaden under våren 2007. SwitchCore kommer att minska antalet konsulter i takt med att produkterna inom Xpeedium3 färdigställs. Totalt sett kommer det att minska företagets löpande kostnader under det första halvåret 2007. SwitchCores försäljning har minskat väsentligt under 2006 och i avvaktan på intäkter från Xpeedium3 bedömer bolaget att den låga nivån består under 2007. Bolaget arbetar aktivt med att utveckla samarbeten med industriella och finansiella partners för att accelerera tillväxten. "Under 2006 har SwitchCore gjort viktiga framsteg i utvecklingen av nästa produktgeneration Xpeedium3. Det är glädjande att vi i slutet av året färdigställde den första konstruktionen, en Network Search Engine (NSE), som är en krets för snabbsökning i adresstabeller baserad på egenutvecklad CAM-teknik. Vi fortsätter nu arbetet med övriga produkter inom Xpeedium3 i oförminskad takt och räknar med att de kommer att lanseras enligt plan i slutet av 2007", kommenterar Erwin Leichtle, Koncernchef och Verkställande Direktör SwitchCore AB. "Försäljningen under 2006 har varit en besvikelse. Produktfamiljen Xpeedium har varit mycket framgångsrik men befinner sig i slutet av sin produktlivscykel samtidigt som Xpeedium2 och XPeedium2pro växer långsammare än bolaget bedömde när produkterna utvecklades och introducerades", fortsätter Erwin Leichtle.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1