Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 januari 2007

Utrustnings- och komponentleverantörer<br>förvärvas av riskkapitalbolaget SRK

Svenskt Rekonstruktions Kapital förvärvar majoriteten i Jubo Mechatronics AB samt konkursboet i Kvalitetsproduktion i Degerfors AB.

Svenskt Rekonstruktionskapital AB, ett riskkapitalbolag ägt av Industrifonden, Östersjöstiftelsen, Skandia Liv och Carl Bennet AB, har idag förvärvat 92 % av aktierna i Jubo Mechatronics AB, beläget i Karlskoga, dels genom aktieköp, dels genom en större riktad nyemission i Jubo, som tecknats av SRK. I förvärvet ingår Jubos dotterbolag Sensor Control AB i Västerås. Sensor Control är en leverantör av visionsystem till industrirobotar. Jubo Mechatronics är maskinbyggare och specialister på flexibla automationslösningar. Med Avancerad Vision-/Robotteknik kan man erbjuda Automatiserad kvalitetskontroll med spårbarhet. Övriga aktier i Jubo ägs av VD Anna Ragén och vice VD Christer Petersson. Anna Ragén har tidigare haft styrelseuppdrag i SRKs dotterbolag och hon sitter även i styrelsen för Innovationsbron, som tillkommit på initiativ av SRKs huvudägare Industrifonden. Ett dotterbolag till Jubo har därefter förvärvat konkursboet i Kvalitetsproduktion i Degerfors AB. Dotterbolaget kommer att namnändra till Jubo Kvalitetsproduktion AB. Avsikten är att samordna verksamheten i Jubo och Kvalitetsproduktion och bilda en stark enhet som maskinbyggare i Karlskoga/Degerfors-regionen. Fokus kommer att ligga på utrustningar för tillverkning av läkemedel, livsmedel och elektronik. Till chef för Jubo Kvalitetsproduktion har utsetts Jubos VD Anna Ragén, som nu får uppgiften att sköta samordningen och utvecklingen av den nya Jubokoncernen. Denna beräknas omsätta nära 100 mkr och ha cirka 50 anställda. "Förvärvet innebär tyvärr en kraftig neddragning av antalet anställda på KP, främst på tjänstemannasidan," säger SRKs koncernchef Robert Rehbinder. "Men vi måste anpassa arbetsstyrkan efter de beställningar, som kunderna gör. Vi har emellertid försäkrat oss om att KPs största kund Tetra Pak kommer att fortsätta att köpa från oss även i framtiden, vilket var en absolut förutsättning för att vi skulle förvärva KPs rörelse", fortsätter han. SRK äger 40 % av kättingtillverkaren Ramnäs Bruk AB, miljöföretaget Polyproject Sweden AB i Kolmården (80 %) samt 100 % av det nyligen förvärvade Flemingsbergs Elektriska AB i Stockholm. Under 2007 beräknas gruppen med nuvarande innehav omsätta cirka 450 mkr och ha cirka 220 anställda. Under 2006 avyttrades 20 % av Ramnäs Bruk samt 100 % av Höglunds Flak AB i Säffle och 100 % av kablagetillverkaren KAB Kabelprefektion AB i Katrineholm.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-07-22 14:06 V18.7.4-2