Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 januari 2007

Kraftig resultatförbättring för Sensys

Sensys Traffic redovisar en mångdubblad omsättning och ett kraftigt förbättrat resultat för helåret 2006.

Sensys Traffics nettoomsättning under januari – december uppgick till 181,4 mkr (14,8). Resultatet efter finansnetto blev 78,2 mkr (-13,7). Resultatet efter skatt blev 56,3 mkr (32,9). Orderstocken uppgick till 92 mkr vilket är väsentligt mindre än föregående års 254 mkr. Sensys Traffic utvecklar, producerar och marknadsför sensorer som byggs in i system för trafikinformatik. Systemen används främst för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Under fjärde kvartalet har leveranser gjorts till Dubai, Sverige och Taiwan. Sensys har under fjärde kvartalet erhållit beställningar från Bahrain (2,6 mkr) och Sverige (1,7 mkr). Efter periodens slut har båda marknader återkommit med ytterligare beställningar, på 6 mkr respektive 2,5 mkr. Den lägre bruttomarginalen i fjärde kvartalet beror på justering av varukostnad om 2 mkr hänförlig till hela perioden. Även innevarande års första kvartal kommer att uppvisa lägre bruttomarginal kopplat till enskild affär. Denna försvagning av bruttomarginalen är tillfällig. Sensys har under årets fjärde kvartal fortsatt arbetet med att stärka sina positioner i ett antal större upphandlingar. Vi tror oss ha fortsatt goda förutsättningar att vinna hela eller delar av dessa upphandlingar. Marknaden är fortsatt mycket stark och under fjärde kvartalet har ytterligare ett par större förfrågningar tillkommit som nu är under bearbetning. Vi deltar nu i upphandlingar till ett bedömt värde av 900 mkr. Utökat funktionskrav från Sensys samarbetspartner i Holland har lett till behov av ökade utvecklingsinsatser och därmed försening av projektet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1