Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 januari 2007

Micronic redovisar lägre vinst

Micronic Laser Systems AB avger idag koncernens delÄrsrapport för perioden 1 oktober - 31 december 2006 samt helÄrsrapporten för 2006. OrderingÄngen uppgick under 2006 till 604 (1 306) MSEK, varav under fjÀrde kvartalet 60 (163) MSEK.
NettoomsĂ€ttningen uppgick under 2006 till 1 204 (1 276) MSEK, varav under fjĂ€rde kvartalet 266 (583) MSEK. Rörelseresultatet uppgick för 2006 till 123 (172) MSEK, varav under fjĂ€rde kvartalet 9 (162) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar pĂ„ utveckling uppgick för 2006 till 220 (285) MSEK, varav under fjĂ€rde kvartalet 31 (185) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick för 2006 till 93 (117) MSEK, motsvarande 2,37 (3,00) SEK per aktie. Under fjĂ€rde kvartalet var resultatet efter skatt 10 (115) MSEK, vilket motsvarar 0,24 (2,93) SEK per aktie. Orderstocken var vid Ă„rets utgĂ„ng 200 (871) MSEK och omfattar system med berĂ€knad leverans under 2007. Under 2006 har Ă„tgĂ€rder vidtagits för att reducera koncernens kostnader, omfattande sĂ„vĂ€l reducering av anstĂ€lld personal som minskning av inhyrd personal och konsulter. ÅtgĂ€rderna motsvarar en kostnadsreduktion pĂ„ Ă„rsbasis pĂ„ drygt 100 MSEK. "År 2006 utvecklades till ett mycket turbulent Ă„r, nĂ„got som karaktĂ€riserar utrustningsindustrin frĂ„n tid till annan. Dessa snabba förĂ€ndringar följdes av justeringar av framtidsutsikterna. Detta till trots blev 2006 det nĂ€st bĂ€sta Ă„ret i Micronics historia med en omsĂ€ttning pĂ„ 1 204 MSEK, " sĂ€ger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. "Rörelsemarginalen uppgick till 10 procent och justerad för nettoavskrivningar av aktiverad utveckling till 18 procent, vilket överstiger vĂ„rt lĂ„ngsiktiga marginalmĂ„l. VĂ„r bruttomarginal uppgick för helĂ„ret till 54 procent, vilket Ă€r pĂ„ samma nivĂ„ som Ă„ret innan. Utgifterna för forskning och utveckling ökade nĂ„got under Ă„ret och stannade pĂ„ 18 procent av omsĂ€ttningen, vilket Ă€r i linje med vĂ„ra planer. För 2007 rĂ€knar vi med att dessa utgifter reduceras till under 200 MSEK. Detta utgör en del av det Ă„tgĂ€rdsprogram som genomfördes under fjĂ€rde kvartalet för att reducera vĂ„ra kostnader. Programmet som helhet berĂ€knas ge besparingar pĂ„ drygt 100 MSEK pĂ„ Ă„rsbasis. För att ytterligare öka effektiviteten har en organisationsförĂ€ndring genomförts vid Ă„rsskiftet, " fortsĂ€tter Sven Löfquist. "OrderingĂ„ngen pĂ„ 604 MSEK samt den lĂ„ga orderstocken pĂ„ 200 MSEK per den 31 december 2006 visar pĂ„ en cyklisk bildskĂ€rmsmarknad som nu verkar befinna sig i ett bottenlĂ€ge och pĂ„ att vi inte heller gjort de framsteg inom halvledarmarknaden som vi vĂ€ntat oss, " kommenterar Sven Löfquist. "VĂ„r bedömning Ă€r att 2007 blir ett mellanĂ„r för Micronic med lĂ€gre omsĂ€ttning Ă€n under 2006. Vi bedömer att marknaden för mönsterritare till bildskĂ€rmstillverkning tar fart nĂ„gon gĂ„ng under andra halvĂ„ret, driven av en fortsatt ökande efterfrĂ„gan pĂ„ framför allt LCD-TV och datorskĂ€rmar som i sin tur driver den fortsatta kapacitetsutbyggnaden i industrin. Genomslaget i försĂ€ljning Ă€r en funktion av industrins planerade utbyggnadstakt under första delen av 2008. VĂ„r bedömning Ă€r att vi ocksĂ„ kommer att se behov av ökad prestanda och funktionalitet utöver kapacitetsuppbyggnad". "Halvledarindustrin visar en viss avmattning som förvĂ€ntas korrigeras under andra halvĂ„ret 2007. VĂ„rt mĂ„l Ă€r att fortsĂ€tta öka vĂ„ra marknadsandelar under Ă„ret genom de justeringar vi gör av vĂ„r strategi dĂ€r vi nu Ă€ven kraftfullt positionerar Sigma för volymproduktion i redan etablerade avancerade tekniknoder. Vi fortsĂ€tter ocksĂ„ marknadsbearbetningen av ersĂ€ttningsmarknaden för Ă€ldre system med vĂ„ra Omegaprodukter, " sĂ€ger Sven Löfquist. "Genom de kostnads- och strategijusteringar vi gjort under andra halvĂ„ret Ă€r vi nu anpassade för ett lĂ„ngsammare 2007. VĂ„r nya organisation som optimerar och koncentrerar vĂ„ra resurser samt skapar ökad tydlighet Ă€r nu pĂ„ plats. VĂ„ra marknader karaktĂ€riseras av stora svĂ€ngningar, vilket vi sett men Ă€r samtidigt tillvĂ€xtmarknader och vi ser positivt pĂ„ framtiden," avslutar Sven Löfquist.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-22 14:26 V12.2.6-2