Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 29 januari 2007

Free2Move börsnoteras

Allmänheten bjuds in till teckning av sammanlagt maximalt 1.166.000 aktier av serie B i Free2move Holding AB, motsvarande högst 18,47 % av aktierna och 18,47 % av rösterna efter full anslutning av erbjudandet.

Teckningen görs i form av poster om 2.000 á 6 kr st, dvs 583 poster. Vid full anslutning i erbjudandet uppgår antalet aktier till 6.313.691. De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna av serie B i Bolaget, innebärande företrädesrätt vid nyteckning av värdepappervav samma aktieslag, rätt till andel av eventuellt överskott vid likvidation samt rätt till deltagande vid eventuell inlösen av aktier av serie B. Teckningskursen 6 kr per aktie är baserad på styrelsens bedömning av bolagets marknadsvärde. De hittills genomförda emissionerna har finansierat utvecklingen av Free2moves produkter samt de försäljningskanaler som finns idag. Anmälan om teckning för aktier i Free2move skall omfattas av en eller flera enheter om 2.000 aktier av serie B och skall lämnas till bolagets kontoförande institut på adressen nedan senast den 12 februari 2007. Klicka här för mer info från Free2Move.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2