Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 januari 2007

Statistik över utställarna på Electronix 2006

På Svenska Mässans branschrådsmöte, som arrangerades i Stockholm idag presenterade Ann-Margret Avellan, projektledare för Electronix, en marknadsenkät över vad utställarna tyckte om deras deltagande på Electronix 2006.

229 utställare svarade på enkäten som utfördes av Marknadsundersökningsföretaget Detector. Siffrorna inom parentes nedan motsvarar svaren från samma undersökning för Electronix som gick under 2003, då med namnet Komponent/Elektronikproduktion. Nettoutställningsytan på Electronix 2006 var 7920 kvadratmeter (8844). Utställarantalet var 294 (312). Antalet representerade företag var 1352 (1532). Antalet representerade länder var 39 (35). Vad visade utställarna på mässan? Komponenter: 45% (47%) Elektronikproduktion: 20% (25%) Mät & Test: 17% (17%) Embedded Technology, Hårdvara: 7% (*) Embedded Technology Mjukvara/Verktyg: 6% (*) Konstruktion: 4% (-) Annat: 14% (7%) *Under 2003 låg Embedded Hårdvara, Mjukvara/Verktyg under samma. Då var det sammanlagda svaret 15% Hur viktig är Electronix för utställarna och deras företag ur marknadsföringssynpunkt? Helt avgörande: 3% (1%) Mycket viktig: 13% (15%) Viktig: 52% (57%) Mindre viktig: 26% (24%) Inte alls viktig: 6% (3%) Vilken bransch är utställarna mest intresserade av? Industrielektronik: 77% (76%) Medicinelektronik: 68% (52%) Fordonselektronik: 63% (55%) Militärelektronik: 62% (53%) Telekom: 62% (50%) Kontraktstillverkning: 49% (32%) Konsumentelektronik: 48% (36%) Komponenter/mönsterkort: 40% (28%) Datakommunikation: 39% (30%) Konsultverksamhet: 29% (18% Annat: 6% (4%) Hur många kontakter fick utställarna totalt? Inga: 1% (1%) 1-20: 17% (16%) 21-50: 34% (37%) 51-100: 30% (23%) 101-150: 5% (10%) 151-200: 6% (6%) 201-: 7% (7%) Hur många kontakter var nya? Inga: 2% (1%) 1-20: 49% (52%) 21-50: 34% (32%) 51-100: 13% (11%) 101-150: 1% (2%) 151-200: 0% (1%) 201-: 1% (1%) Fick utställarna utländska kontakter? Norska: 22% (28%) Danska: 11% (15%) Finska: 10% (11%) Utomnordiska: 23% (14% Nej: 62% (52%) Motsvarade mässan utställarnas förväntningar beträffande antalet kontakter? Överträffade: 7% (6%) Motsvarade: 30% (30%) Inte fullt: 36% (27%) Inte alls: 27% (37%) Motsvarade mässan utställarnas förväntningar beträffande besökarkvaliteten? Överträffade: 10% Motsvarade: 55% Inte fullt: 20% Inte alls: 15% Vad tycker utställarna om Göteborg som mässtad för Electronix? Mycket bra: 39% (27%) Bra: 39% (56%) Godkänt: 13% (13%) Mindre bra: 8% (4%) Dåligt: 1% (0%) Har utställarna för avsikt att ställa ut på nästa Electronix? Säkert inte: 6% (5%) Troligen inte: 14% (18%) Troligen: 56% (52%) Säkert: 24% (25%) Hur viktigt tycker utställarna det är att det arrangeras seminarier under mässan? Mycket viktigt: 22% Viktigt: 44% Mindre viktigt: 26% Inte alls viktigt: 8% Utställarnas omdöme om utställarseminarierna? Mycket bra: 33% Bra: 26% Godkänt: 19% Mindre bra: 15% Dåligt: 7% Hur viktigt är det för utställarna att det arrangeras aktiviteter under mässan (tex Heta Stolen, Paneldebatter, föredrag)? Mycket viktigt: 13% Viktigt: 56% Mindre viktigt: 26% Inte alls viktigt: 5% Vad är utställarnas helhetsomdömme om Electronix 2006? Mycket bra: 11% (8%) Bra: 37% 3(7%) Godkänt: 29% (25%) Mindre bra: 18% 23% Dåligt: 5% (7%)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1