Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 31 januari 2007

EG Components omorganiserar

EG Components slår ihop sina verksamheter i Norden, Kina och Baltikum.

EG Components hade tidigare nationella, oberoende organisationer i Norden och Baltikum. Den första januari ersattes dessa verksamheter av en enda ny företagskonstellation. Den nya organisationen har grundlagts av Fredrik Celsing som nu kommer att verka som ny VD i bolaget EG Components. Den stora skillnaden från förut är att sälj- och ingenjörsstaben får en mer kompetensfokuserad verksamhet. Applikationsingenjörernas unika specialistkompetens skall utnyttjas i högre grad, vilket kommer att innebära att nations- och regionsgränser suddas ut. Applikationsingenjörerna kommer från och med nu att i sitt "in-design" arbete verka över ett större område och rycka in där deras specialistkompetens behövs. "Förändringen genomförs för att våra kunder ska få nytta av vår samlade kompetens på ett bättre sätt", säger EG Components VD Fredrik Celsing till evertiq. Eftersom resurserna i samtliga separata bolag konsolideras, kommer de resurser som frigörs att kunna användas till bland annat ytterligare satsningar. Funktioner kommer att centraliseras till de orter som de passar bäst på.
Annons
Annons
2021-05-27 14:20 V18.18.11-2