Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 februari 2007

Ericsson vinst 26 miljarder SEK

Ericsson redovisar ett resultat efter finansiella poster på 12,2 miljarder kronor för det fjärde kvartalet 2006 (10,1). För helåret 2006 blev vinster 26 miljarder SEK.

Rörelseresultat uppgick till 12,2 miljarder kronor (10,4) för det fjärde kvartalet. Nettoresultatet uppgick till 9,7 miljarder (8,5). Faktureringen ökade med 18 procent till 53,7 miljarder kronor, jämfört med 45,7 miljarder motsvarande kvartal 2005. Ericssons omsättning för helåret 2006 blev 178 miljarder SEK. "Vi har lagt ännu ett bra år bakom oss och vi ser fortsatta möjligheter att utvecklas bättre än marknaden", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi har uppnått en fakturering på SEK 178 miljarder, en ökning med 17%, samtidigt som vi har bibehållit våra starka marginaler. Tack vare vårt fokus på operational excellence fortsätter våra kostnader att växa långsammare än faktureringen. Vi är väl positionerade för 2007. Med vår ledande position inom mobilnät och professionella tjänster samt investeringar i nästa generations IP-nät och multimedia, har vi en god grund för att fortsätta ta marknadsandelar och driva industrin framåt", avslutar Carl-Henric Svanberg.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2