Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 februari 2007

Opcon omorganiserar

Opcon omorganiseras för snabbare tillvÀxt, utveckling mot renodlad energi- och miljöteknikkoncern förstÀrks.
Opcon omorganiserar koncernens verksamhet i tre nybildade affÀrsomrÄden. Syftet Àr att bÀttre och tydligare kunna spegla den strategiska inriktningen mot produkter och system för effektivare energianvÀndning och miljövÀnlig teknik. De nya affÀrsomrÄdena kommer att fungera som sjÀlvstÀndiga enheter med fullt lönsamhetsansvar.

Renewable energy, i vilket dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), REF Tech samt Opcon Autorotor kommer att ingÄ. AffÀrsomrÄdet arbetar med miljövÀnliga tekniklösningar som bidrar till en resurssnÄl och effektiv energianvÀndning, och med alternativa energiformer som vÀtgas, elframstÀllning ur spillvÀrme samt naturgas. Viktiga verksamheter inom affÀrsomrÄdet Àr expanderdrivna system för framstÀllning av el ur spillvÀrme, avancerade produkter för hanteringssystem av naturgas samt luftsystem för brÀnsleceller. TillvÀxten skall i huvudsak ske organiskt med egenutvecklade teknologier och produkter, med tillskott av kompletterande förvÀrv. Till chef för affÀrsomrÄdet utses Svein Valheim, tidigare vd i SEM. Svein Valheim kvarstÄr som vice koncernchef. I samband med denna organisationsförÀndring lÀmnar Anders Edström sin befattning som vd för Opcon Energy Systems (OES).

Engine efficiency, som bestÄr av dotterbolagen SEM, Laminova, Lysholm Technologies, Opcon Inc., USA samt Opcon Technology Suzhou (OTS). AffÀrsomrÄdet arbetar med komponenter som pÄ ett energieffektivt sÀtt initierar, genererar och omvandlar kraft. De produkter och system som ingÄr i affÀrsomrÄdet Àr i huvudsak relaterade till fordonsindustrin. Utvecklingen i affÀrsomrÄdet fokuseras, utöver traditionella brÀnslen, mot alternativa brÀnslen som etanol, biogas, naturgas och vÀtgas. TillvÀxten skall ske organiskt, med tillskott av kompletterande förvÀrv. Till chef för affÀrsomrÄdet utses Tom Gustavsson, tidigare vd i REAC.

Mobility Products, initialt bestÄende av dotterbolagen REAC och Mitec. AffÀrsomrÄdet arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering. Verksamheten fokuseras mot utveckling och tillverkning av produkter och system för elfordonsplattformar, alltifrÄn avancerade handikappshjÀlpmedel i form av elrullstolar till komponenter för elfordon, bland annat den amerikanska eldrivna sportbilen Tesla Roadster. TillvÀxten skall i huvudsak ske genom redan identifierade förvÀrv. AffÀrsomrÄdeschef kommer att utses under vÄren 2007. Tom Gustavsson kvarstÄr tills vidare som ansvarig för REAC.

"OrganisationsförÀndringen vi gör drivs fram av det strategiska utvecklingsarbete som vi bedrivit under hösten 2006 och de stora affÀrsmöjligheter vi ser inom ramen för Renewable Energy med bland annat dotterbolaget Opcon Energy Systems. HÀr förvÀntar vi oss flera strategiska genombrottsorder under det första kvartalet i Är. Under höstens och vinterns arbete har vi sett allt tydligare att vi behöver en ny och mer fokuserad organisation och för att inte tappa tempo har vi beslutat att genomföra den hÀr organisationsförÀndringen snabbt. Det leder ocksÄ till att vi kommer att ta kostnader för omstÀllningen redan i 2006 Ärs bokslut i form av justering av tillgÄngsvÀrden, reserveringar för personalomstÀllning samt marknads- och utvecklingskostnader", sÀger Opcons koncernchef Rolf Hasselström.

"Den strategiska genomgÄngen kommer ocksÄ att pÄverka koncernens sammansÀttning under 2007. Vi kommer att ompröva enskilda dotterbolags roller i Opconkoncernen med sin nya inriktning mot energi- och miljöteknik", sÀger Rolf Hasselström.

"TillvÀxtpotentialen inom de sektorer av energi- och miljöteknik som Opcon arbetar med Àr stor och organisationsförÀndringen Àr en förutsÀttning för att vi ska lyckas med vÄra stora satsningar pÄ alternativa energikÀllor, bland annat elframstÀllning ur spillvÀrme. Med en tydligare och mer fokuserad strategi blir det vÀsentligt lÀttare att snabbare nÄ resultat av vÄra satsningar. Under 2007 kommer vi att ha fokus pÄ att bygga organisation och skapa förutsÀttningar för den fortsatt höga tillvÀxt vi ser frÄn andra halvan av Äret och framÄt", sÀger Mats Gabrielsson, styrelsens ordförande.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1