Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 februari 2007

Opcon omorganiserar

Opcon omorganiseras för snabbare tillväxt, utveckling mot renodlad energi- och miljöteknikkoncern förstärks.

Opcon omorganiserar koncernens verksamhet i tre nybildade affärsområden. Syftet är att bättre och tydligare kunna spegla den strategiska inriktningen mot produkter och system för effektivare energianvändning och miljövänlig teknik. De nya affärsområdena kommer att fungera som självständiga enheter med fullt lönsamhetsansvar. Renewable energy, i vilket dotterbolagen Svenska Rotor Maskiner (SRM), Opcon Energy Systems (OES), REF Tech samt Opcon Autorotor kommer att ingå. Affärsområdet arbetar med miljövänliga tekniklösningar som bidrar till en resurssnål och effektiv energianvändning, och med alternativa energiformer som vätgas, elframställning ur spillvärme samt naturgas. Viktiga verksamheter inom affärsområdet är expanderdrivna system för framställning av el ur spillvärme, avancerade produkter för hanteringssystem av naturgas samt luftsystem för bränsleceller. Tillväxten skall i huvudsak ske organiskt med egenutvecklade teknologier och produkter, med tillskott av kompletterande förvärv. Till chef för affärsområdet utses Svein Valheim, tidigare vd i SEM. Svein Valheim kvarstår som vice koncernchef. I samband med denna organisationsförändring lämnar Anders Edström sin befattning som vd för Opcon Energy Systems (OES). Engine efficiency, som består av dotterbolagen SEM, Laminova, Lysholm Technologies, Opcon Inc., USA samt Opcon Technology Suzhou (OTS). Affärsområdet arbetar med komponenter som på ett energieffektivt sätt initierar, genererar och omvandlar kraft. De produkter och system som ingår i affärsområdet är i huvudsak relaterade till fordonsindustrin. Utvecklingen i affärsområdet fokuseras, utöver traditionella bränslen, mot alternativa bränslen som etanol, biogas, naturgas och vätgas. Tillväxten skall ske organiskt, med tillskott av kompletterande förvärv. Till chef för affärsområdet utses Tom Gustavsson, tidigare vd i REAC. Mobility Products, initialt bestående av dotterbolagen REAC och Mitec. Affärsområdet arbetar med teknik för positionering, förflyttning och reglering. Verksamheten fokuseras mot utveckling och tillverkning av produkter och system för elfordonsplattformar, alltifrån avancerade handikappshjälpmedel i form av elrullstolar till komponenter för elfordon, bland annat den amerikanska eldrivna sportbilen Tesla Roadster. Tillväxten skall i huvudsak ske genom redan identifierade förvärv. Affärsområdeschef kommer att utses under våren 2007. Tom Gustavsson kvarstår tills vidare som ansvarig för REAC. "Organisationsförändringen vi gör drivs fram av det strategiska utvecklingsarbete som vi bedrivit under hösten 2006 och de stora affärsmöjligheter vi ser inom ramen för Renewable Energy med bland annat dotterbolaget Opcon Energy Systems. Här förväntar vi oss flera strategiska genombrottsorder under det första kvartalet i år. Under höstens och vinterns arbete har vi sett allt tydligare att vi behöver en ny och mer fokuserad organisation och för att inte tappa tempo har vi beslutat att genomföra den här organisationsförändringen snabbt. Det leder också till att vi kommer att ta kostnader för omställningen redan i 2006 års bokslut i form av justering av tillgångsvärden, reserveringar för personalomställning samt marknads- och utvecklingskostnader", säger Opcons koncernchef Rolf Hasselström. "Den strategiska genomgången kommer också att påverka koncernens sammansättning under 2007. Vi kommer att ompröva enskilda dotterbolags roller i Opconkoncernen med sin nya inriktning mot energi- och miljöteknik", säger Rolf Hasselström. "Tillväxtpotentialen inom de sektorer av energi- och miljöteknik som Opcon arbetar med är stor och organisationsförändringen är en förutsättning för att vi ska lyckas med våra stora satsningar på alternativa energikällor, bland annat elframställning ur spillvärme. Med en tydligare och mer fokuserad strategi blir det väsentligt lättare att snabbare nå resultat av våra satsningar. Under 2007 kommer vi att ha fokus på att bygga organisation och skapa förutsättningar för den fortsatt höga tillväxt vi ser från andra halvan av året och framåt", säger Mats Gabrielsson, styrelsens ordförande.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1