Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mjukvara | 05 februari 2007

Teleca överlåter verksamhet i Umeå

Som ett led i den tidigare annonserade omstruktureringen av produktverksamheten har Teleca tecknat ett avtal där ett nystartat bolag övertar 36 medarbetare från Teleca Mobiles verksamhet i Umeå.

I oktober 2006, beslutade Teleca att stänga kontoren för den del som avser Teleca Mobile i Ronneby, Stockholm och Umeå och minska personalstyrkan med 150 personer. I och med detta avtal gällande Umeåkontoret har Teleca Mobile ingen verksamhet eller personal kvar på någon av dessa tre orter. Teleca koncentrerar istället produktutvecklingen till Malmöregionen samt ökar väsentligt omfattningen av produktutveckling och test i sin ryska verksamhet. Avtalet med det nystartade bolaget inkluderar ej några produkter eller immateriella rättigheter. De överlåtelser som gjorts ligger inom kostnadsramen för det omstruktureringsprogram som Teleca annonserade i oktober 2006. Programmet i sin helhet kommer, i linje med vad som tidigare sagts, slutföras under det andra kvartalet 2007.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2