Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mjukvara | 06 februari 2007

Ljust fjärde kvartal för Enea

Enea presenterar ett förbättrat fjärde kvartal. Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 21 (17) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 10 (8). Resultat efter skatt uppgick till 14 (11) mkr.

Mjukvaruintäkterna under det fjärde kvartalet ökade med 1 procent till 70 (69) mkr, och svarade för 34 procent av omsättningen. Nettoomsättningen för samma period ökade med 5 procent till 206 (197) mkr. För helåret ökade nettoomsättningen med 3 procent till 750 (726) mkr. Mjukvaruintäkterna ökade med 9 procent till 271 (250) mkr och rörelseresultatet ökade med 20 procent till 68 (56) mkr och rörelsemarginalen stärktes till 9 (8) procent. Negativa valutaeffekter har påverkat rörelseresultatet med -4,4 (3,0) mkr. Resultat efter skatt uppgick till 48 (69) mkr, varvid jämförelseåret påverkades positivt av aktivering av skattefordran med 24 mkr.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1