Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Test & Mät | 06 februari 2007

Flander öppnar i Sverige

Finska testspecialisten inom programvara för telekom, Flander, har öppnat ett kontor i Kista utanför Stockholm.

Konsultföretaget Flander, specialister inom testning av mobil kommunikation, startar nu verksamhet i Sverige. Flander är helt inriktat på test av mjukvara i mobila system och anlitas för uppdrag från operatörer, tillverkare och systemutvecklare. Som chef för den svenska verksamheten har Flander rekryterat Sam Olnén. Han kommer närmast från Nokia Networks i Storbritannien och har lång branscherfarenhet från chefspositioner inom Nokia och Ericsson. Han inleder nu arbetet med att skapa snabb tillväxt för Flander i Sverige och i det ingår såväl rekrytering som en uttalad vilja att söka samarbeten inom branschen. Under första halvåret 2007 planerar Flander att nyanställa 10 personer och på två års sikt är målet att ha 50 anställda i Sverige. "Sverige är en viktig marknad för ledande telekomföretag, operatörer och systemutvecklare inom mobil kommunikation. Som oberoende testföretag med dokumenterad erfarenhet fyller Flander ett tomrum på marknaden och jag är övertygad om att det här finns ett växande behov av våra tjänster och kompetens, säger Sam Olnén", VD för Flander Sweden Etableringen i Sverige med kontor i Kista är ett led i Flanders satsning på internationell expansion. Flander har nyligen också öppnat i Kina. Under de senaste åtta åren har företaget haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 50 procent, hela tiden kombinerat med lönsamhet. Företaget har i dag över 250 anställda med kontor på sju orter. Huvudkontoret finns i Tammerfors. Mobilvärlden blir allt mer komplex. Dagens mobiltelefoner är i praktiken handburna datorer, nätverk får nya avancerade tjänster och mobila applikationer. Ingående testning är en förutsättning för att få dessa komponenter att samverka, en utmaning som förstärks av det högt uppdrivna tempot i produktutvecklingen. Flander erbjuder bland annat tjänster för att testa mobiltelefoner och andra mobila enheter, fälttester vid nätutbyggnad och acceptanstestning av system. "För att genomföra tester av mobil kommunikation växer kraven på att behärska en rad olika produkter, system och applikationer från flera tillverkare. Med en oberoende och objektiv instans som genomför och ansvarar för testerna kan man undvika konflikter och lättare nå uppsatta mål för ett projekt", fortsätter Sam Olnén.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-2