Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 februari 2007

Prevas förbättrar resultatet<br>med kraftigt ökad omsättning

Prevas ökade omsättningen under 2006 från 198,3 miljoner kronor till 278,4 miljoner kronor. Resultatet efter skatt ökade från 10 miljoner kronor till 18,7 miljoner kronor.

Prevas omsättning för året uppgick till 278,4 Mkr (198,3 Mkr), en ökning med 40 procent. Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 79,6 Mkr (58,6 Mkr), en ökning med 36 procent. Huvuddelen av ökningen är organisk. Resultatet efter skatt för året uppgick till 18,7 Mkr (10,0 Mkr), en ökning med 87 procent. Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 7,9 Mkr (6,2 Mkr). Orderingången* för året blev 311,8 Mkr (213,7 Mkr), en ökning med 46 procent. Orderingången* för fjärde kvartalet blev 95,0 Mkr (56,3 Mkr) en ökning med 69 procent. Avyttring av rörelsegrenen förvaltningsfastigheter inkl. avyttring av intressebolag har för helåret 2006 haft en positiv resultateffekt på 5,1 Mkr efter skatt och en positiv kassaflödeseffekt på 19,2 Mkr. Under 2007 förutser Prevas en fortsatt god efterfrågan och tillväxt. Genomförda rekryteringar och förvärv innebär en stark omsättningsökning 2007. Orderingång från verksamheter förvärvade under 2007, d.v.s. Teleca Life Science, Embedded Solutions och IO Technologies, ingår inte i redovisad orderingång.
Annons
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2