Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 februari 2007

Osäkerhet i Sensys Traffics Hollandsorder

Sensys klargör vad som gäller för deras holländska order.

Den 28 november 2005 skrev Sensys Traffics partner Peek Traffic i Holland, ett avtal med BVOM (Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie) om leveranser av system för rödljus- och hastighetsövervakning. Mellan Sensys Traffic och Peek fanns ett sedan tidigare ingånget samarbetsavtal om att utveckla gemensamma system för BVOM, baserade på Sensys Traffics radarteknik. Sensys Traffics andel av den totala leveransen beräknades ligga i intervallet 80 till 100 Mkr under en period av 2 till 4 år. Enligt avtalet är Peek Traffic huvudleverantör till BVOM medan Sensys Traffic fungerar som underleverantör till Peek Traffic. Avtalet mellan Peek Traffic och Sensys Traffic är baserat på ett godkännande för Sensys Traffics radarteknik erhållet från ett av staten anlitat mätinstitut i Holland. Det har senare visat sig att det holländska regelverket är baserat på en äldre och enklare radarteknik än den Sensys Traffics radarsensor är byggd på. Holländska myndigheter arbetar, efter påverkan från Sensys Traffic och Peek Traffic, med att få till stånd regeländringar så att Sensys Traffics moderna radarteknik kan användas. Denna process är emellertid inte slutförd. Peek Traffic måste följa avtalets leveransplan och inom kort leverera de första systemen för utvärdering. Sensys Traffics och Peek Traffics gemensamma bedömning är att en ändring av nödvändiga regler kommer att dröja till efter tidpunkten för första leverans. Av denna anledning kommer Peek Traffic att genomföra de första leveranserna med en annan teknik. Peek Traffic och Sensys Traffic fortsätter att samarbeta för att få fram ett gemensamt system som uppfyller samtliga funktioner. Peek Traffic tvingas inleda leveranserna utan Sensys Traffics medverkan. Sensys Traffics inneliggande orderstock uppgår till 91 Mkr. Avseende de 81 Mkr som avser Holland råder det, utan att det är möjligt att närmare precisera, en uppenbar osäkerhet.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2