Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 februari 2007

Fler egna produkter från Prevas att vänta

Prevas växer starkt just nu och på analytikerträffen på Operaterrassen i Stockholm vid lunchtid idag meddelades att Prevas även i fortsättningen kommer att ha en aggressiv framtoning på marknaden med tillväxtplaner både organiskt och genom förvärv. Egna produkter är något man under året kommer att stärka sin position inom.

Ett av de områden inom Prevas affärsområde produktutveckling, där inbyggda system ingår, är utvecklingen av egna produkter, plattformar och moduler. Här kommer Prevas under 2007 att samla kraft för att öka andelen egna produkter som utgör komponenter i kundernas produkter. Prevas vill även i större utsträckning återanvända teknologi och innovationer till flera projekt vilket gör att applikationen kan bli det som skiljer produkterna åt hos Prevas olika kunder. "Vi kommer att fokusera på att öka antalet plattformar, moduler och produkter vilket innebär att våra kunders produkter oftare kommer att innehålla våra produkter. Däremot skall vi inte sträcka oss till att utveckla färdiga produkter för då börjar vi konkurrera med kunden, och det vill vi inte", säger Prevas VD Anders Englund till evertiq. "Vi pratar om product lifecycle och för att korta utvecklingstiden så måste vi använda dessa byggstenar. Dessa är ju redan testade och klara vilket spar en massa tid i utvecklingsarbetet", säger Anders Englund till evertiq. I videointervjun med Data Respons Mads Poulsen så fick vi klart för oss att det är många företag som slåss om samma kunder på denna marknad. Det är inte bara embeddedföretag som är inne på en viss kategori kunder. I många fall slåss både Prevas, Data Respons, Bitsim, Recab och en rad andra företag med både kontraktstillverkare, industrialiseringsföretag och designhus. Prevas med sin konsultbas kommer från ett håll, kontraktstillverkarna med sina utökade design- och utvecklingsresurser kommer från ett annat håll, andra embeddedföretag som positionerat sig inom renare design och konstruktion gör mer av hårdvarusnickeriet själva vilket gör att deras verksamhet blir ännu en kategori. Alla dessa har ett gemensamt mål som det verkar. Alla vill ge sin kund en helhetslösning. Kontraktstillverkarna har ökat på design, inköp och konstruktion från att ha varit starka på produktion och industrialisering. Rena designföretag som exempelvis Syntronic har gått från rena design- och konstruktionsuppdrag till att faktiskt etablera en industrialiseringsverksamhet med egen prototyptillverkning. På frågan om Prevas är på väg åt samma håll svarar Anders Englund: "Vi vill äga kunden. Vi löser kundens problem och hur vi gör detta beror förstås på skalan på ordern. För några enstaka produkter och småserier så klarar vi av att testa och montera men om det handlar om större serier så finns det andra som vi kan använda oss av som är bättre lämpade för detta", säger Anders Englund till evertiq. Så värst mycket om vart Prevas är på väg är ännu svårt att sia om men det faktum att Anders Englund talar mer och mer om att gå ifrån att vara ett IT-konsultbolag till att bli mer av ett IT-bolag så vittnar detta om vilken utveckling bolaget kan komma att få om allt går som planerat. Storstadsregionerna i Sverige är man mycket nöjd med från Prevas håll om man tittar på bolagets utveckling 2006 men även utanför Sverige så tittar man på tillväxtmöjligheter. Norge, Finland och Tyskland nämns som heta kandidater. Under press-/analytikerträffen idag så meddelade man att man kommer att sikta på etablering på minst en ny marknad utanför Sveriges gränser under 2007. Anders Englund antydde för evertiq att Finland och Tyskland är extra spännande marknader för vidare expansion.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1