Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 08 februari 2007

Beijer Electronics fortsätter att öka vinsten

Beijer Electronics visar en fortsatt positiv utveckling för koncernen under det fjärde kvartalet och det hittills bästa helårsresultatet. Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 735,0 mkr (615,3) och rörelseresultatet ökade med 28 procent till 77,2 mkr (60,1), motsvarande en marginal på 10,5 procent (9,8).

Vinsten efter skatt i Beijer Electronics helår 2006 steg till 91,0 mkr (41,2) inklusive realisationsvinst på 37,4 mkr (0,0). Efter 2006 har den 1 januari 2007 övertagande av Mitsubishi Electrics agenturer och etablering i Danmark genomförts. "Beijer Electronics visade en fortsatt positiv utveckling under det fjärde kvartalet även om ökningstakten i resultatet var lägre beroende på vissa engångskostnader och negativa valutaeffekter. Sammantaget blev 2006 koncernens hittills bästa år", kommenterar Beijer Electronics Göran Sigfridsson. "Tempot under året har varit högt med bland annat Mitsubishi Electric-affären, som ger intressanta tillväxtmöjligheter. Affärsområde Automation hade en stark utveckling under det fjärde kvartalet med en försäljning som var 'all-time high'. Med Mitsubishi Electric-affären, förvärvet av UTU Powels verksamheter i Finland och Baltikum samt etableringen i Danmark har Automation lagt grunden för en bra tillväxt under 2007 och 2008", fortsätter han. "Affärsområde HMI Products visade en övertygande utveckling under 2006. Omsättningen steg med över 30 procent och resultatet ökade med 55 procent. Vi har under året fortsatt att ta marknadsandelar på världsmarknaden. Framgångarna förklaras av förvärvet av Hitech Electronics 2005 och det nya produktprogrammet, samtidigt som försäljningen av den tidigare produktgenerationen varit stabil", avslutar Göran Sigfridsson i rapporten.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-1