Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 februari 2007

Autoliv ökade försäljningen<br>trots bilindustrins nedgång

Under det fjärde kvartalet 2006 lyckades bilsäkerhetsföretaget Autoliv Inc. hantera svårigheterna med flera hårt pressade kunder och leverantörer i bilbranschen.

Jämfört med samma period 2005 ökade koncernens försäljning med 9% till 1.602 MUSD. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 4% trots att bilproduktionen sjönk med 4% i Västeuropa och med 8% i Nordamerika. Rörelseresultatet var oförändrat 136 MUSD, trots 19% högre FoU-kostnader. På grund av högre räntekostnader minskade resultatet före skatt med 5% till 124 MUSD. Den rapporterade nettovinsten steg med 33 MUSD till 103 MUSD och den rapporterade vinsten per aktie med 46 cent till 1,27 USD. Nettovinsten förbättrades med 24 MUSD genom upplösning av skatte­reserver och andra engångsskatteeffekter, medan nettovinsten i motsvar­ande kvartal 2005 belastades av engångsskatteposter om 14 MUSD. Justerat för engångsskatte­effekterna uppgick nettovinsten för det fjärde kvartalet 2006 till 79 MUSD och vinsten per aktie till 97 cent. Kassaflödet från verksamheten uppgick till 157 MUSD och till 77 MUSD efter investeringar. Under det första kvartalet 2007 beräknas försäljningen öka med 4% varav den organiska till­växten väntas bidra med 1%. Under helåret beräknas försäljningen växa organiskt med minst 3%. Rörelsemarginalen väntas överstiga 7,5% under det första kvartalet och 8,0% under helåret 2007.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2