Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 09 februari 2007

Komponenter och inbyggda system<br>backar i Lagercrantz rapport

I Lagercrantz kvartalsrapport så rapporterades dramatiska omsättningsökningar i både affärsområdet Mechatronics och i affärsområdet Communications men i Electronics där exempelvis komponentbolagen och ACTE Embedded ligger så minskade både omsättning och vinst.

Lagercrantz ökade omsättningen dramatiskt i både affärsområdet Mechatronics och i affärsomådet Communication genom förvärven av Elpress och K&K. Mechatronics ökade under tredje kvartalet nettoomsättningen med 95 % till 152 MSEK (78). För hela niomånadersperioden ökade omsättningen till 387 MSEK ( 248). Rörelseresultatet under kvartalet ökade till 9 MSEK (3), motsvarande en rörelsemarginal om 5,9 % (3,8 %) och under niomånadersperioden ökade resultatet till 24 MSEK (16). Omsättnings- och resultattillväxten jämfört med jämförelseperioderna kommer av att Elpress-koncernen, som förvärvades under innevarande räkenskapsår, ingått samt organisk tillväxt i produktionsenheterna i Danmark och Finland samt handelsverksamheten i Finland. Affärsområdet Communications ökade nettoomsättningen för tredje kvartalet med 44 % till 203 MSEK (141). För nio månader ökade omsättningen till 486 MSEK (380). Rörelseresultatet under kvartalet ökade till 17 MSEK (7), motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 % (5,0 %). För räkenskapsårets första nio månader ökade resultatet till 29 MSEK (19 Försäljningen och rörelseresultatet ökade inom samtliga av divisionens områden jämfört med tidigare kvartal under innevarande räkenskapsår. Därutöver bidrog de förvärvade verksamheterna K&K Active och K&K Sales, som ingick från och med 1 november 2006, till kvartalets ökning. Electronics däremot backade något. Nettoomsättningen för tredje kvartalet minskade till 175 MSEK (186). För niomånadersperioden uppgick omsättningen till 544 MSEK (549). Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 2 MSEK (3), motsvarande en marginal om 1,1 % (1,6 %) och för niomånadersperioden till 14 MSEK (9). Orsakerna till att affärsvolym och resultat för det tredje kvartalet minskade var flera. Inom området trådlös industriell kommunikation var priskonkurrensen på marknaden hård vilket påverkade försäljning och resultat. Inom inbyggda system påverkades försäljningen negativt för ett par enheter till följd av att vissa kundprojekt förskjutits. Lagercrantzkoncernens nettoomsättning under 9 månader 2006/07 (1 april– 31 december 2006) ökade med 20 % till 1 417 MSEK (1 177). Av omsättningsökningen kom 208 MSEK från förvärvade bolag. Under det tredje kvartalet ökade koncernens nettoomsättning med 31 % till 530 MSEK (405), varav 100 MSEK kom från förvärvade verksamheter. Under det tredje kvartalet utgjorde för första gången Communications omsättningsmässigt den största divisionen. Koncernen uppvisar därigenom en jämnare omsättningsfördelning mellan divisionerna. Rörelseresultatet under niomånadersperioden ökade med 57 % till 66 MSEK (42), motsvarande en rörelsemarginal om 4,7 % (3,6 %). Rörelseresultatet under det tredje kvartalet uppgick till 24 MSEK (13), motsvarande en marginal om 4,5 % (3,2 %). Framför allt i division Communications var resultatet under tredje kvartalet bättre än under tidigare perioder. Såväl förvärvade som sedan tidigare befintliga verksamheter bidrog till resultatförbättringen i koncernen. Resultatet efter finansnetto för perioden april - december 2006 ökade med 49 % till 61 MSEK (41), motsvarande en vinstmarginal om 4,3 % (3,5 %). Förändrade valutakurser påverkade koncernens resultat med cirka 0 MSEK (1) under perioden. I Lagercrantz Group ingår följande bolag: Electronics ACTE A/S ISIC A/S ACTE Oy ACTE AS ACTE Sp.z o.o. SECOS GmbH ACTE Ltd. ACTE Embedded AB ACTE Wireless AB Unitronic AG Lagercrantz Asia Co Ltd. Mechatronics ACTE Supply AB Elfac A/S Enkom Oy Elpress AB Finn-Crimp Oy Kablageproduktion i Västerås AB Communication ISG Systems AB Nordic Alarm AB K & K STV Svenska Tele&Video Konsult AB Heath Comm AS Heath Comm AB Lagercrantz Communication AB Betech Data A/S
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1