Elektronikproduktion | 09 februari 2007

TagMaster ökade förlusten 2006

Försäljning för kvartal 4 blev 17,9 MSEK (17,1). Resultat för kvartal 4 blev -2,1 MSEK (1,2). Försäljning för helåret 2006 blev 56,0 MSEK (50,7). Resultat för helåret blev -4,1 MSEK (-1,7). Orderstocken vid årets slut var 21,9 MSEK (31,2).

Den mycket omfattande produktutvecklingen kommer att ligga på ungefär samma nivå som gällt under 2006. Relativt omsättningen kommer dock utvecklingsinsatsen successivt att sjunka. Kraven på en nära samverkan mellan R & D, partners och kunder kommer att öka. Utvecklingen av mjukvara kommer att få större betydelse när olika programvaror, i en allt större utsträckning, ingår i det framtida utbudet. Produktionsorganisationen skall effektiviseras och antalet alternativa producenter skall ökas. Konstruktionsarbetet skall fortsatt inriktas mot årliga sänkningar av tillverkningskostnaderna genom ett nära samarbete med producenterna. Certifieringar och standardiseringskrav kommer att öka kraven vid valet av producenter. Strategin att uteslutande använda utomstående leverantörer ligger fast. Marknadsorganisationen skall förstärkas och antalet marknadskanaler ökas. Utmaningen är att skapa en stark tillväxt under i första hand de tre kommande åren. Kapitalbehov och resurser i övrigt är beskrivna i en tillväxtplan för de kommande tre åren. Verksamheten i Kina kommer att tillföras mer personella resurser och integreras med den nuvarande distributörens organisation. Ett antal europeiska nya marknader hamnar i fokus inom affärsområdet Parkering. Nya globala samarbetspartners inom affärsområdet Transport skall förstärka marknadsnärvaron. För att bättre beskriva marknader och inriktning kommer två affärsområden att döpas om. Området Parkering övergår till "Traffic" och området Transport till "Rail". En stark offensiv skall inledas mot det stora nätet av mindre distributörer genom införandet en webbaserad stödfunktion och en tydligare kravprofil. Patentportföljen kommer att renodlas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1