Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 februari 2007

NOTE stärker lönsamheten

Kontraktstillverkaren NOTE meddelar idag en kraftigt förbättrad lönsamhet för året 2006. Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (-64,3) MSEK och rörelsemarginalen förbättrades till 5,9% (-4,3%)

För helåret 2006 så ökade NOTEs försäljning med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick för samma period till 103,6 (-64,3) MSEK och rörelsemarginalen förbättrades till 5,9% (-4,3%). Resultat efter skatt uppgick till 68,6 (-55,7) MSEK motsvarande 7,13 (-5,78) SEK/aktie. Kassaflödet uppgick till 24,8 (-9,7) MSEK Försäljningen i det fjärde kvartalet ökade med 14% till 488,5 (428,2) MSEK.Rörelseresultatet för samma period förbättrades med 44% till 33,8 (23,4) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 6,9% (5,5%) och kassaflödet uppgick till 41,4 (23,5) MSEK. NOTE har som mål att öka marknadsandelarna främst genom organisk tillväxt. NOTE skall växa under lönsamhet. Lönsamhetsmålet över en konjunkturcykel uttryckt som räntabilitet på eget kapital efter skatt skall överstiga 25%.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1