Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 februari 2007

Arne Forslund avgår - NOTE får ny VD

Arne Forslund och NOTEs styrelse har haft olika syn på förändringstakten inom bolaget och därför avgår han nu som VD från NOTE AB och efterträds av Kaj Samlin.

Arne Forslund hann med att göra en rad förändringar inom NOTE-koncernen under sina 1,5 år som VD. Leantänkandet och koncerntänkandet har nu införts i det snabbväxande företaget NOTE som Erik Stenfors byggde upp i en rasande fart och fokus har varit ställt på att skapa en homogen grupp av alla de olika bolagen. Arne Forslund hade velat göra ännu mer för att få till den organisation han ville ha. Det var här det skar sig. Styrelsen ville att förändringarna inte skulle genomföras i den takt som Arne Forslund ville. Vid gårdagens styrelsesammanträde i NOTE AB utsågs civilingenjör Kaj Samlin, 57 till ny verkställande direktör och koncernchef. Han tillträder befattningen den 15 februari 2007. Kaj Samlin har varit verksam i industrin i hela sitt arbetsliv. Under de första tolv åren inom Electrolux-koncernen och i perioden 1986-2004 som verkställande direktör i den internationellt inriktade specialkabeltillverkaren Habia Cable AB. Under de senaste åren har han byggt upp ett svensk-kinesiskt företag för den internationella butiksinredningsmarknaden. "Styrelsen är mycket tillfreds med att vi kunnat knyta en internationellt erfaren affärsman till NOTE. Kaj Samlin har en gedigen erfarenhet av att bygga en tillverkningsindustri och stor vana vid internationell affärsutveckling. Det stämmer väl överens med de planer vi har för NOTE-koncernen. Som framgått av dagens bokslutskommuniké har NOTE efter det svåra året 2005 nu återvunnit normal lönsamhet och tillväxt vilket gör att vi ser med tillförsikt på de framtida utvecklingsmöjligheterna", kommenterar NOTEs styrelseordförande Sten Dybeck. "Det har varit en mycket spännande och intensiv period på NOTE som inneburit stora förändringar på kort tid. Den första fasen av omstruktureringen och inriktningen av verksamheten är nu sjösatt och NOTE har blivit ett expansivt och lönsamt företag. NOTEs framtidsutsikter är ljusa. Då syrelsen och jag har olika syn på takten i förändringsarbetet och på den framtida inriktningen har vi i samförstånd beslutat att gå skilda vägar. Det har varit en stimulerande period och jag vill tacka samtliga medarbetare som för mig varit en källa till stor glädje under min tid på NOTE", kommenterar NOTEs avgående VD Arne Forslund.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1