Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 februari 2007

Opcon avyttrar verksamheten<br>i dotterbolaget Lysholm

Som ett led i omställningen av Opcon mot en renodlad energi- och miljöteknikkoncern har Opcon inlett processen att avyttra rörelsen ur sitt dotterbolag Lysholm Technologies.

En avsiktsförklaring har undertecknats med ett amerikanskt bolag i syfte att en försäljning ska vara genomförd under första halvåret 2007. Lysholm Technologies huvudsakliga verksamhetsinriktning är att leverera kompressorer till den amerikanska eftermarknaden där produkterna används för att öka effekten på standardmotorer på bilar och båtar, och därigenom nå högre prestanda. "Verksamheten i Lysholm Technologies är inte strategiskt kompatibel med Opcons inriktning mot energi- och miljöteknik. Vi har tidigare kommunicerat att vi skall pröva de enskilda dotterbolagens roll mot den nya strategiska inriktning koncernen har, och detta sker nu löpande", säger Rolf Hasselström, koncernchef i Opcon. Lysholm Technologies har under ett antal år lidit av stora lönsamhetsproblem, vilket påverkat koncernresultaten negativt med ett antal 10-tal miljoner kronor under de senaste tre åren. "Avyttringen innebär en ytterligare förstärkning av vårt koncentrerade arbete inom våra kärnkompetenser och den satsning vi gör på produkter och system för effektivare energianvändning och miljövänliga, resurssnåla lösningar, bland annat inom ramen för vårt nybildade affärsområde Renewable Energy. Där satsar vi hårt i dotterbolaget Opcon Energy Systems på försäljning av system för framställning av el ur spillvärme", säger Rolf Hasselström.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2