Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 februari 2007

180 MSEK i rörelseresultat för Partnertech

Partnertech har under året vuxit sig ännu större. Detta genom organisk tillväxt men framförallt genom förvärven av Th Kristiansen i Norge och Hansatech i Storbritannien.

Nettoomsättningen ökade under året med 51,8 % till 3 057,2 MSEK (2 013,9. Rörelseresultatet ökade till 180,0 MSEK (88,1) och Partnertechs resultat efter skatt blev SEK 122,6 miljoner (53,1). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 41,3 % till 800,3 MSEK (566,4). Rörelseresultatet under samma period ökade till 41,7 MSEK (24,0). Affärsenheten Terminal/Machine Solutions nettoomsättning ökade under 2006 med SEK 542,0 miljoner, eller 102 procent, till SEK 1 071,7 (529,7) miljoner. För jämförbara enheter blev försäljningsökningen 63 procent. Under fjärde kvartalet sjönk omsättningen till SEK 172,8 miljoner eller till ca hälften av den nivån som rådde under det andra och tredje kvartalet. Detta berodde främst på att slutleveranser av innestående order till Tomra gjordes under oktober och november månad. Affärsenheten Medical Equipment visade för hela 2006 en omsättningsökning med SEK 166,2 miljoner eller 52 procent till SEK 487,1 miljoner. Av ökningen kan SEK 83,5 miljoner härledas till förvärvade enheter. Försäljningstillväxten har skett på ett antal kunder inom både elektronik och hela system eller moduler. Försäljningen ökade stadigt under året och uppgick under fjärde kvartalet till SEK 142,9 miljoner – en ökning med 30 procent jämfört med motsvarande period 2005. Affärsenheten Industry/Telecom ökade under 2006 sin försäljning med 29 procent, eller SEK 335,1 miljoner, till SEK 1 498,4 miljoner. För jämförbara enheter blev försäljningsökningen SEK 54,9 miljoner. Under fjärde kvartalet uppgick försäljningen till SEK 484,6 miljoner – en ökning med 46 procent jämfört med motsvarande period förra året. Till detta bidrog i första hand försäljningsframgångar för ett antal kunder med verksamhet inom internet och IT.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1